Abortorganisation i USA säljer kroppar

Under de senaste två veckorna har USA:s största organisatör av abortkliniker och mest kända lobbyistorganisation för aborter, organisationen Planned Parenthood – som varje år erhåller mångmiljonbelopp i federala och delstatliga bidrag och som starkt backas upp av ledande demokratiska politiker som president Barack Obama och presidentkandidaten Hillary Clinton – varit i blåsväder på grund av ett lika vämjeligt som sensationellt avslöjande.

Aktivister från organisationen Center for Medical Progress, som genom medborgarjournalistik opinionsbildar i medicinsk-etiska frågor, har genom inspelningar med dold kamera visat att företrädare för Planned Parenthood är engagerade i försäljning av organ och vävnader från barn som har aborterats i ett sent stadium, genom den så kallade partial birth abortion-metoden, där barnet dödas genom att det delvis dras ut ur livmodern så att läkaren kommer åt att sticka en sax i bakhuvudet och punktera hjärnan. Metoden förbjöds av kongressen år 2003, ett förbud som sedan bekräftades av högsta domstolen år 2007, men det är sedan länge känt att Planned Parenthood vill se den metoden legaliserad. De nu publicerade avslöjandena tyder dock på att förbudet ingalunda efterlevs vid organisationens egna kliniker.

Den först offentliggjorda videon visade bland annat hur Planned Parenthoods medicinske chef diskuterade ”donation” av intakta kroppsdelar från aborterade foster mot en ”skälig” ersättning, vilket skulle röra sig om mellan 30 och 100 dollar per ”exemplar”. I den andra videon talar ordföranden i Planned Parenthoods medicinska råd om betydelsen av att välja abortmetod så att vävnader och organ kan hållas intakta och att förslag om en god, konkret ekonomisk uppgörelse kan få henne att tala med kirurgen om att använda ”mindre knastriga” abortmetoder än de vanliga, för att kunna erhålla ”fler hela exemplar”. Hon talar vidare om möjligheten att ”pressa upp” priserna utöver vad som kan anses vara en kompensation för en donation – trots att det i detta fall inte föreligger något samtycke från det aborterade fostret till ”donationen” av dess kroppsdelar – och hon skojar dessutom utifrån ett bedömt stort intresse för fostervävnader att ”jag vill ha en Lamborghini”.

Center for Medical Progress har i den nu påbörjade kampanjen utlovat ett dussintal videoinspelningar som osminkat beskriver Planned Parenthoods inställning och metoder. Efter den första videon, som bara inom någon dag hade setts av mer än två miljoner människor, inleddes flera statliga undersökningar av Planned Parenthood i den amerikanska kongressen och i flera delstater (medan justitiedepartementet i Obama-administrationen har inlett en undersökning om huruvidaCenter for Medical Progress metod med dolda videokameror kan anses vara legal), med risk för indragna offentliga bidrag i förlängningen. Flera storföretag, som till exempel Coca-Cola, Ford och Xerox, som tidigare av Planned Parenthood har angivits som donatorer för exempelvis projekt för kvinnohälsa, har nu bett att få sina namn borttagna från organisationens offentliga listor på sponsorer.

I ett kort uttalande har Planned Parenthoods vd Cecile Richards kommenterat den första videofilmen. Hon tar avstånd från ”tonen” hos de i videon förekommande företrädarna (personer som hon själv tidigare offentligt har hyllat), men hon tar inte avstånd vare sig från de misstänkta illegala abortmetoderna eller från försäljning av organ och vävnader, och hon utlovar heller inte att organisationen ska utreda vad som skett. Från Planned Parenthood har man senare krävt att Center for Medical Progress publicerar videofilmen i sin helhet, vilket man har gått med på.

Avslöjandena har väckt uppmärksamhet i de stora amerikanska medierna (för övrigt utan att detta har återrapporterats av medier i Sverige) och väckt upprörda reaktioner i breda lager av befolkningen.  Nu återstår att se hur kommande avslöjanden i de videofilmer som ännu kommer att publiceras kommer att påverka de påbörjade undersökningarna och den bredare debatten. Det ryktas till exempel om att det finns inspelat material som tar upp rasfrågor kopplat till aborter och som visar bilder inifrån anläggningar där vävnad från aborterade barn processas för försäljning.