När allt känns som skit!

Allt känns skit. Skolan, privatlivet, familjen endast kärleken är det som känns bra. Kärleken till den kvinnan jag älskar och kärleken till gud.

I en tid av tentor, slutprov, C-uppsatser, stress att inte hinna med arbetsuppgifter innan semestern är det lätt att glömma Gud. Speciellt för mig som nyligen fann honom. Att varje dag avsätta den tiden som behövs för bön och för läsning både av katekes och bibel är lätt hänt att missa. Något jag har lärt mig sedan jag blev kristen på nytt är att även om man glömmer Gud så glömmer inte han dig. Han finns där och lyssnar på dig då man tar sig tiden att be. Och även om han inte besvarar dina böner så lyssnar han ändå på dina ord. En annan sak jag lärt mig är att Gud besvarar våra böner men inte då vi tycker att vi behöver dom utan när han anser att vi är mogna för hans plan. Så när det känns jobbigt kom ihåg:
Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. - Jer 29:11