Följ med på en tankeresa

Detta är en tankeresa:
Tänk dig en annan värld, ett helt annat universum!


Tänk att denna värld är skapad av en personlig kraft eller väsen och som har ett enda mål med denna värld.

Detta mål går före allt annat.
Detta mål handlar om relationer.
Detta mål handlar också om frihet.
Detta mål är kärlek.

Detta väsen vill möta, lära känna och älska andra personer.

Detta väsen vill också möta, låta sig kännas och bli älskad av andra personer.
Detta är viktigare än allt annat.
Just detta är meningen med hela denna värld vi tänker oss.

Kärlek kan aldrig tvingas fram.

En förutsättning för kärlek är just att det måste ske i frihet.
Kärlek måste vara ett val.
De skapade måste kunna välja sin skapare - eller inte välja sin skapare.
Och en förutsättning för att kunna älska någon är att lära känna denne.

Skaparen av denna värld är oändligt mycket större, visare, kraftfullare, än allt annat i dennes värld. Och när jag skriver oändligt så menar jag inte extremt mycket, utan just oändligt. Bortom förståelsens gräns.

Skaparen skulle på ett ögonblick kunna få varje skapat väsen att förstå hur otroligt stor, vis, och kraftfull denne är.
Men skulle relationen till sina skapade varelser efter detta vara kärlek?
Skulle dessa skapade varelser ha något val? Och just utan val är det inte kärlek.
Denna relation skulle bli allting från respekt och underdånighet till rädsla, men inte kärlek.

Skaparen måste alltså vara ytterst försiktig.

Denne kan i stort sett inte visa något av sitt väsen alls, utan måste snarare närma sig sina varelser indirekt. Först när någon av de skapade personerna börjat ana ett uns av skaparen, och därigenom börjat söka skaparen vågar skaparen visa en aning av sig själv. Detta leder till mer sökande från den skapade vilket gör att skaparen kan visa sig en aning mer, men hela tiden försiktigt så att den skapade inte riskerar att bli skrämd eller överväldigad - snarare tvärtom.

Kan skaparen låta sig analyseras?

Analysera betyder att förstå, greppa, omfatta.
Men skulle en oändligt (kom ihåg, inte extremt mycket utan verkligen oändligt) mycket mindre vis, mindre kraftfull ja mindre på alla vis, varelse - förstå, greppa och omfatta något oändligt mycket större? Går inte detta emot allt vi vet? Som om myror skulle analysera oss människor, fast mycket mycket värre!


Allt detta ger oss två slutsatser om denna värld:

  • De skapade personer som närmar sig skaparen enbart med avsikten att analysera, kommer inte att komma långt.
  • De skapade personer som i stället söker skaparen kommer att möta en aning av skaparen, precis så mycket som denne person klarar av just då.