Allt kommer från Gud


Gud håller trådarna i sin hand, det är alltid han som har sista ordet. Om du vågar lita på detta blir du uppfylld av djup glädje och frid. Då vet du att Gud står bakom allt, att varje händelse i ditt liv är buren av en allsmäktig kärlek. En kärlek som du kanske inte förstår, men som du kan överlämna dig till. "Lycka och olycka, liv och död, fattigdom och rikedom - alltsammans kommer från Herre", skriver Jesus Syrak (11:14). 

Visserligen är det onda en verklighet, men Jesus kom och dog för oss på korset för att bryta det ondas makt. Det onda kan inte mer fånga oss. "Jag har besegrat världen", säger Jesus (Joh 16:33). I tron på honom besegrar även vi världen, det onda i världen (1 Joh 5:4). I denna tro vet vi att Gud verkar i och genom det onda, och allt som händer är inneslutet i hans plan med världen och med varje enskild människa - till och med vår egen synd, om vi ärligt bekänner den inför honom. 

När du vet detta behöver du aldrig mer vara bekymrad. Du vet att allt som händer dig är bra. Gud vill inte, i direkt mening, att någon gör något ont mot dig, men han vill att du i kärlek tar emot och bär det lidande som den andre vållar dig. Gud ville inte i direkt mening att människor korsfäste Jesus, men han ville att Jesus lät sig korsfästas. 

Kanske tänker du att det i Jesu situation var självklart, eftersom det var planerat av Gud att hans lidande skulle frälsa världen, men att det för dig är annorlunda. Nej, det är precis detsamma. Allt som händer dig är Faderns vilja, därför är det bra.

- Br Wilfrid Stinissen
Ur boken: Idag är Guds dag