Till man och kvinna skapade Han demIdag verkar det vara mer förvirring än någonsin kring vad det betyder att vara skapad till man och kvinna. Vår skapelse som sådan, och kallet för de två att bli ett är inte enbart någon metafor för Kristus kärlek till oss.  Som helige Johannes Paulus II bekräftade att det är det grundläggande sättet genom vilket det eviga kärleksmysteriet blir "synligt" för oss. Som påve Franciskus också anmärkte, "Evangeliets hjärta är livet i gemenskap" (EG 177). Och den grundläggande mänskliga gemenskapen är den mellan en man och kvinna som en.

Kanske är det därför sexualitet, äktenskap och familjen är under en sådan våldsam attack idag. Kanske finns det en fiende bakom allting som vill hålla oss borta från att förstå och ingå i "Evangeliets hjärta." Kanske finns det en fiende som riktar alla sina pilar mot det mänskliga livets fundament, mot Kyrkan och mot civilisationen självt.

De som förordar sociala experiment gillar inte det faktum, men när fakta och siffror talar, så blir det klart: civilisationen vilar på familjen - vilket betyder, på ett engagerat äktenskap mellan man och kvinna och deras naturligt resulterande barn. Men familjeliv av det slaget är bara möjligt om vi åtar oss den ofta svåra uppgiften att civilisera våra sexuella begär, orientera dem mot upprätthållandet av den mänskliga värdigheten, den osjälviska kärlekens sanning och fortplantningens storhet.

När de sexuella begärens njutning blir ett självändamål, blir samhället utilitaristisk. Du blir värderad efter hur nyttig och användbar du är. Och i detta fallet, är du "användbar" om du är sexuellt stimulerande. Om du inte är det, eller är i vägen för min njutning och lust, blir du ignorerad, förkastad, eller till och med tillintetgjord. När njutning blir huvudmålet för sex blir människor medlet och barn hindret. Så vi sliter åt oss njutning och dödar våra barn - och allt som kommer i vägen för mina "rättigheter" till att unna sig libido (hur jag än åtrår och utan några konsekvenser eller ansvar) är anathema (bannlyst).

Detta är ingen förskräcklig profetia om något apokalyptiskt samhälle. Detta är världen vi lever i nu. Om vi inte återfår vårt förstånd kan bara samhällelig kaos och kollaps bli resultatet. Om ett självisk "jag"är tillvägagångssättet för ett samhälleligt sammanbrott, så betyder osjälvisk sexualitet (och för att låna en akronym från fader Stan Fortuna) F.A.M.I.L.Y.—Forget About Me, I Love You.

Två tusen år sedan förändrade den första evangelisationen civilisationen genom att visa världen ett alternativ till självcentrerad sexualitet och barnamord och det kulturella sammanbrott som oundvikligen blir resultatet. Genom att följa Kristus exempel av osjälvisk kärlek "Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan" (Ef 5:25) -förändrade de första kristna världen genom att vittna om sann sexualitet, äktenskap och familj. Vi kan och måste göra det samma i den nya evangelisationen.


- Christopher West, genom Chastity project