Stefan

Jag heter Stefan, 23 år och pluggar. Jag är inte katolik dvs jag är inte konfirmerad i den katolska kyrkan men jag håller just nu på att läsa och lära mig om tron så att jag en dag ska kunna bli det. Texterna som jag skriver handlar om min väg till tron och känslan att som en okunnig döpt protestant får när man kommer in i den katolska kyrkans gemenskapen.

Texter jag har skrivit: