Sanningen och kärlek går hand i hand

Jesus kallar Hjälparen för "sanningens Ande" (Joh 16:13). Kanske kunde man vänta sig att han skulle kalla honom kärlekens Ande, eftersom den helige Ande ju är kärleken mellan Fadern och Sonen. Men Jesus kommer ofta med överraskande och oväntade uttalanden. 

Hjälparen är sanningens Ande. Han hjälper oss genom att leda in oss in i sanningen. Det är kanske vad vi allra minst önskar. Vi älskar ofta våra illusioner och skyddar oss mot den hårda och skrämmande verkligheten.

Vi längtar efter kärlek. Men längtar vi också verkligen efter sanningen? Flyr vi inte istället från den? Då förråder vi också kärleken, för kärleken kan aldrig blomma ut om den inte är grundad på sanningen.

Ingen kan gå in i en bestående relation med en annan människa, om han inte vet vem han själv är och inte kan lita på att den andre vet vem han är. Om vi verkligen vill göra något meningsfullt för varandra måste vi kliva ur våra roller och mötas som sanna människor. Om vi är utklädda dockor finns det ingen chans att vi någonsin når varandra och kan gå in i djupa relationer. Om vi vill lära oss att älska varandra måste vi öva oss i ärlighet och sanning, mot oss själva och mot varandra.
Kärleken kan inte byggas på känslor. Känslor är något subjektivt, och de kommer och går. Men låter vi oss ledas av sanningens Ande, träder vi ut ur vår subjektivitet och går in i den objektiva verkligheten - som är en evigt bestående kärlek.

Broder Wilfrid Stinissen
Idag är Guds dag