Vad säger Bibeln om Abort?


Den katolska kyrkan är känd för att säga "ja till livet!". Vi tror starkt på att varje liv ska älskas från befruktning till naturlig död. Det som hände på Gällivare sjukhus, där en liten flicka som överlevde sin abort lämnades till att ensam kämpa för sitt liv på ett skötbord är barbariskt! Sjukhuset motiverade detta med att"Riktlinjerna är att har du påbörjat en abort, så ska du fullfölja den". Där har man abort i ett nötskal! Det är därför väldigt sorgligt när man får höra kristna vänner som argumenterar för abort med motiveringen att "fostret" inte är ett liv. Hur kan man som kristen ha den uppfattningen när det i Skriften står:

Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, innan du kom ut ur modersskötet gav jag dig ett heligt uppdrag: att vara profet för folken.
- Jer 1:4-5

Men han som utsåg mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd -
- Gal 1:15

Så säger Herren, din skapare, han som formade dig i moderlivet, han som hjälper dig: Var inte rädd
- Jes 44: 2

Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under,
förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom, min kropp var inte förborgad för dig,
när jag formades i det fördolda, när jag flätades samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes,
i din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt.
- Ps 139:13-16

Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem.
- 1 Mos 1:27

Barn är en gåva från Herren
- Ps 127:3

Jesus sade: ”Låt barnen vara, och hindra dem inte från att komma hit till mig! Himmelriket tillhör sådana som de.”
- Matt 19:14

Du skall inte dräpa
-2 Mos 20:13

Jag tar i dag himmel och jord till vittnen på att jag har ställt dig inför liv och död, välsignelse och förbannelse. Du skall välja livet, så att du och dina efterkommande får leva.
- 5 Mos 30:19

Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.
- Joh 10:10

Gud utvalde dig redan innan du formades i din mors mage, Han kände dig och såg dig redan innan du hade fötts. Han älskar dig och skapade dig till sin avbild, han skapade dig till livet inte döden.