”Herren är sannerligen uppstånden, halleluja! - Biskop Anders predikan på påskdagenBiskop Anders predikan på påskdagen i domkyrkan 
"Herren är sannerligen uppstånden, halleluja!" Hela vår tro vilar på detta faktum. Hela vårt liv som kristna bygger på denna sanning. Hela mänsklighetens yttersta framtid beror på detta. Och ändå måste vi fråga oss själva hur stor plats har egentligen uppståndelsen i vårt sätt att leva, tänka och handla? Varje påsk på nytt får vi tillfälle att göra en helomvändning och total kursförändring i vårt liv, så att verkligen uppståndelsen kan bli den stora inspirationskällan och ge oss perspektiv på hela vårt liv. "Sänd oss din helige Ande och låt oss stå upp till det nya livet", bad vi därför i kollektbönen. Det är den helige Andes uppgift att ge oss del av det nya liv, som den uppståndne Kristus har öppnat för oss. Det var ju i Andens kraft som Fadern uppväckte sin Son från de döda och det är också i samme Andes kraft som vi kan väckas upp ur det gamla livet och dö bort från det och så stå upp till det nya livet. "Ni har ju dött, och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud" (Kol 3:3), säger Paulus.