Dansa inte med satan



Jag har lagt märke att jag ständigt faller för samma sorts synd, det besvärar mig för tillfället men sedan lyckas jag alltid hamna i samma hål om och om igen. Idag när en vän frågade mig om jag verkligen vill förändras fick jag ett andligt slag och blev medveten om min omedvetenhet. Jag märkte att lögnens fader inte vill att jag ska se synden i ögat, han vill hålla det gömt för mig för det är då han kan verka som bäst, i mörkret.

Samvetsrannsakan är en grundpelare på vägen till att bli ett helgon, då den med ljusets ögon belyser dina brister så de kan brännas bort. Mörkrets herre vill gömma dina brister hos sig så att han kan använda sig utav dem. En person som inte är medveten om sina brister är blind och leds utan svårigheter in i mörka hål. Jag föreställer mig att jag är som en blind person som leds av satan i mörkret när jag tänker på min omedvetenhet.

Ikväll tänker jag i bön och meditation se min synd i ögat och rannsaka mitt samvete. Jag tänker se på allt ont synden orsakar. Jag tänker bli medveten om alla personer som lider på grund av denna synd, framför allt kommer jag tänka på Jesus hängandes på korset som viskar i mitt hjärta:
”Jag tvekar inte en sekund att bära korset för dig igen, jag älskar dig och därför ger jag mig själv till dig. Min önskan är att du ska göra samma sak för mig och för din näste. Jag älskar dig, även när du syndar, jag älskar dig var sekund och var andetag.”
Genom kärlekens nåd kan vi leva ett bättre liv och rikta våra steg mot helighet. Lev i ljus och inte i mörker. Svart färg absorberar alla färger, tar allt åt sig själv och ger inget. Vit färg reflekterar alla färger den träffas av, den ger sig helt och hållet. Sträva ni också att leva som det vitaste och renaste ljuset av dem alla, Gud.


Redaktionen rekommenderar "Vad innebär en ärlig självrannsakan".