Den katolska kyrkan är känd för att säga "ja till livet!". Vi tror starkt på att varje liv ska älskas från befruktning till naturlig död. Det som hände på Gällivare sjukhus, där en liten flicka som överlevde sin abort lämnades till att ensam kämpa för sitt liv på ett skötbord är barbariskt! Sjukhuset motiverade detta med att"Riktlinjerna är att har du påbörjat en abort, så ska du fullfölja den". Där har man abort i ett nötskal! Det är därför väldigt sorgligt när man får höra kristna vänner som argumenterar för abort med motiveringen att "fostret" inte är ett liv. Hur kan man som kristen ha den uppfattningen när det i Skriften står:

Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, innan du kom ut ur modersskötet gav jag dig ett heligt uppdrag: att vara profet för folken.
- Jer 1:4-5

Men han som utsåg mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd -
- Gal 1:15

Så säger Herren, din skapare, han som formade dig i moderlivet, han som hjälper dig: Var inte rädd
- Jes 44: 2

Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under,
förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom, min kropp var inte förborgad för dig,
när jag formades i det fördolda, när jag flätades samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes,
i din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt.
- Ps 139:13-16

Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem.
- 1 Mos 1:27

Barn är en gåva från Herren
- Ps 127:3

Jesus sade: ”Låt barnen vara, och hindra dem inte från att komma hit till mig! Himmelriket tillhör sådana som de.”
- Matt 19:14

Du skall inte dräpa
-2 Mos 20:13

Jag tar i dag himmel och jord till vittnen på att jag har ställt dig inför liv och död, välsignelse och förbannelse. Du skall välja livet, så att du och dina efterkommande får leva.
- 5 Mos 30:19

Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.
- Joh 10:10

Gud utvalde dig redan innan du formades i din mors mage, Han kände dig och såg dig redan innan du hade fötts. Han älskar dig och skapade dig till sin avbild, han skapade dig till livet inte döden. 


Jag har lagt märke att jag ständigt faller för samma sorts synd, det besvärar mig för tillfället men sedan lyckas jag alltid hamna i samma hål om och om igen. Idag när en vän frågade mig om jag verkligen vill förändras fick jag ett andligt slag och blev medveten om min omedvetenhet. Jag märkte att lögnens fader inte vill att jag ska se synden i ögat, han vill hålla det gömt för mig för det är då han kan verka som bäst, i mörkret.

Samvetsrannsakan är en grundpelare på vägen till att bli ett helgon, då den med ljusets ögon belyser dina brister så de kan brännas bort. Mörkrets herre vill gömma dina brister hos sig så att han kan använda sig utav dem. En person som inte är medveten om sina brister är blind och leds utan svårigheter in i mörka hål. Jag föreställer mig att jag är som en blind person som leds av satan i mörkret när jag tänker på min omedvetenhet.

Ikväll tänker jag i bön och meditation se min synd i ögat och rannsaka mitt samvete. Jag tänker se på allt ont synden orsakar. Jag tänker bli medveten om alla personer som lider på grund av denna synd, framför allt kommer jag tänka på Jesus hängandes på korset som viskar i mitt hjärta:
”Jag tvekar inte en sekund att bära korset för dig igen, jag älskar dig och därför ger jag mig själv till dig. Min önskan är att du ska göra samma sak för mig och för din näste. Jag älskar dig, även när du syndar, jag älskar dig var sekund och var andetag.”
Genom kärlekens nåd kan vi leva ett bättre liv och rikta våra steg mot helighet. Lev i ljus och inte i mörker. Svart färg absorberar alla färger, tar allt åt sig själv och ger inget. Vit färg reflekterar alla färger den träffas av, den ger sig helt och hållet. Sträva ni också att leva som det vitaste och renaste ljuset av dem alla, Gud.


Redaktionen rekommenderar "Vad innebär en ärlig självrannsakan".
Fråga: Om jag är kallad till äktenskapet, hur vet jag att om jag väntar med tillit och tålamod för en sann gentleman, att Gud verkligen kommer skicka mig någon? Vad händer om personen som Gud har avsett för mig att gifta mig med är faktiskt en mindre mogen "oslipad diamant"? Jag är rädd att jag inte kan lita på mitt eget omdöme och att jag kommer att missa möjligheten och förstöra allt.

Svar: Vi vet inte hur Gud kommer att verka i vårt liv -  bara att Han gör det! Därför är mitt svar på din fråga att du (1) dagligen söker Herrens råd och (2) bedömer det från fall till fall.  

Att söka Guds råd, dagligen
Det är viktigt att planera en stund för daglig bön, till att prata och lyssna till Gud. Bön innebär att du öppnar ditt hjärta inför Honom (Ps 62:9). Berätta för Gud om din oro och de frågor du har om din kallelse och framtida make. Han känner redan till vad du tänker, och Han vet redan hur Han ska besvara (lita på mig, Han har allt under kontroll) - men det är viktigt för oss att ha dessa regelbundna konversationer med Honom. 

Som vilken bra relation som helst är kommunikation (tala och lyssna) avgörande. Några dagar kan du känna att allt du kan tänka/ be om är att träffa den rätta mannen, och under andra dagar kommer du inte känna den pressen. Dela vad som än finns i ditt hjärta under dagen med Herren.

Vänd dig till Gud oavsett situation
Utöver den regelbundna böntiden som du bör lägga undan till Herren be även när olika situationerna uppkommer. Det är bra att tänka på vilka egenskaper du önskar hos din blivande man, men tills du träffar någon och börjar lära känna personen, är det omöjligt att förutse vilka egenskaper är realistiska. 

Han kanske är en oslipat diamant, att hålla en dörr öppen för en dam kanske aldrig fallit honom i tanken, men han kan vara lika eller ytterst kapabel att behandla en kvinna han följer med respekt och vänlighet som den kristna killen som deltar vid varje ungdomsmöte i kyrkan.

När någon fångar ditt intresse av någon anledning (du kanske finner honom attraktiv eller att han bjöd ut dig), fråga Gud vad du ska göra under den tiden. Du kan också be en betrodd person - som din mamma, präst, klok vän - om deras åsikt.

Relationer bygger på möten med människor. Utan att ha träffat någon och tillbringat tid att lära känna honom, kan man inte riktigt säga om det skulle kunna bli något djupare mellan er.

När du fortsätter att söka Gud i alla situationer kommer du att börja lita mer och mer på att Gud kommer att ge dig svar när du behöver dem. Svaren kan komma genom en känsla av frid, ord från en vän eller främling, eller genom Bibeln m.m.

Att träffa personen du ev. kan komma att gifta dig med, kanske inte passar "idealet". Men han bör uppfylla vissa normer. Han ska behandla dig med respekt och vänlighet! I slutändan bör er relation flytta er båda närmare Gud. För vissa relationer kan det innebära att be på första dejten. För andra kan det innebära att se Guds kärlek uttryckt i vänliga ord eller handlingar.

Du kan inte styra var på "true-gentleman till diamant-in-the-rough" spektrumet din blivande make kan vara just nu. Vad du kan påverka är hur du formar dig själv. Det är därför viktigt att fortsätta att växa i din tro och låta Gud visa dig vem du är.

Guds vilja för ditt liv är inte en gåta där du måste få allt rätt. Så var inte rädd för att du kommer att "förstöra allt." Sök snarare Herrens råd med självförtroende (1 Joh 5:14). Följ honom och du kommer inte att bli besviken.

Har du en fråga om relationer och talar engelska mejla dem på Itscomplicated@lifeteen.com och din fråga kan bli deras nästa blogginlägg!

Texten nedan är ovan är fritt översatt från Lifeteen


Lördagen den 11 april förkunnade påven Barmhärtighetens jubelår vid Heliga Porten i Peterskyrkan. Barmhärtighetens jubelår kommer att inledas den 8 december i år, på den Obefläckade Avlelsens högtid, och avslutas den 20:e november 2016, på Kristus Konungens högtid. 

Den 28-sidiga kungörelsen, med titeln "Misericordiae vultus" eller "Barmhärtighetens ansikte" inleds med deklarationen, "Jesus är Faderns barmhärtige ansikte. Dessa ord kan sammanfatta den kristna trons mysterium." I dokumentet, skriver påven Franciskus att jubelåret är "tillägnat barmhärtigheten" som Gud "ständigt visar oss alla" och som vi ska vittna om i vår vardag. 


Du kan läsa hela dokumentet här >>


Biskop Anders predikan på påskdagen i domkyrkan 
"Herren är sannerligen uppstånden, halleluja!" Hela vår tro vilar på detta faktum. Hela vårt liv som kristna bygger på denna sanning. Hela mänsklighetens yttersta framtid beror på detta. Och ändå måste vi fråga oss själva hur stor plats har egentligen uppståndelsen i vårt sätt att leva, tänka och handla? Varje påsk på nytt får vi tillfälle att göra en helomvändning och total kursförändring i vårt liv, så att verkligen uppståndelsen kan bli den stora inspirationskällan och ge oss perspektiv på hela vårt liv. "Sänd oss din helige Ande och låt oss stå upp till det nya livet", bad vi därför i kollektbönen. Det är den helige Andes uppgift att ge oss del av det nya liv, som den uppståndne Kristus har öppnat för oss. Det var ju i Andens kraft som Fadern uppväckte sin Son från de döda och det är också i samme Andes kraft som vi kan väckas upp ur det gamla livet och dö bort från det och så stå upp till det nya livet. "Ni har ju dött, och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud" (Kol 3:3), säger Paulus.