Var ärlig mot ditt sanna jag


Ärlighet har alltid varit något viktigt för oss människor. Det kan inte vara annorlunda. För att vara trygga tillsammans måste vi kunna lita på varandra. Vi vill att det som den andre säger och gör skall överensstämma med det han verkligen menar. 
Att vara ärlig innebär att vara äkta, att vara sig själv. Men vad betyder det att vara sig själv? Människan bär inom sig både ljus och mörker, hon dras både till det onda och till det goda. Det är alltså väsentligt att fråga vilken sida av dig själv du identifierar dig med. Väljer du det ljusa eller det mörka inom dig?
Om du väljer ljuset, väljer du det djupaste i dig själv, du väljer Guds avbild inom dig, och väljer ditt nya liv i Kristus. Om du däremot väljer mörkret, synden, frestarens lockelser, väljer du egentligen ett självbedrägeri. Du kan aldrig vara dig själv i det onda. Du är skapad god, det är bara i ljuset som du kan finna ditt sanna jag. 
Det är något ytterst märkligt och paradoxalt: den moderna människan vill vara sig själv och därför vill få ge fritt utlopp åt sina passioner, sin aggressivitet, alla sin önskningar, hon är mindre än någonsin sig själv. Herrens "ärlighet" är ett monumentalt självbedrägeri. 
Det är inte äkta ärlighet att ge efter för varje impuls och nyck. Du är mer sann när du försöker hålla tillbaka ett irriterat ord, eller när du övervinner din lättja och ditt dåliga humör. För då är du ärlig mot ditt innersta och mot det gudomliga liv du bär inom dig.
- broder Wilfrid Stinissen
Idag är Guds dag