Vad innebär en ärlig självrannsakan?

Det är en kristen dygd att kunna döma sig själv sade påven Franciskus under en av sina fastepredikningar. Men vad innebär det att döma sig själv? Vad innebär en ärlig självrannsakan? 

Självrannsakan är när man ser på de tankar, ord, handlingar man har gjort, men även de handlingar man har låtit bli att göra och försöker avgöra vad som var bra resp. dåligt. Bara att bli medveten om detta kommer att hjälpa oss att inte göra om det dåliga, men ofta behöver man kämpa en längre period med bestämdhet för att bli av med sämre vanor.

Hur avgör man om något var bra eller dåligt?

Först och främst har vi ett samvete som ofta ger oss en korrekt intuitiv kunskap om något är bra eller dåligt. Men sedan bör man också pröva handlingen eller tanken i ljuset av Guds ord och Kyrkans lära. En ärlig självrannsakan - är att man är sann mot sig själv. Man vågar erkänna vad man har gjort och inte gjort och se på det så som det verkligen är.

I praktiken kan detta vara svårt: 

Det är viktigt att man lär känna Kristus genom bön och andlig läsning så att ens samvete och hjärta formas efter Hans. 
Ett rent intellektuellt studium av kyrkans lära är också viktigt men räcker inte hela vägen (för att kyrkans moral skall bli ett i ens hjärta är relationen till Kristus nödvändigt). Allt detta kräver tid och uthållighet! 

Innan bikt bör man göra en rannsakan för att sedan kunna bekänna sina synder. Man kan ta hjälp av en biktspegel för detta. Men det finns också en lång tradition av att man gör en självrannsakan varje dag innan man lägger sig. Man brukar då gå igenom sin dag genom att "spela upp" dagen som en film i sitt huvud för att se vad man har gjort och inte gjort.

Idag är det många som rekommenderar att man också ser på allt gott man har fått mottaga och var under dagen man har upplevt Gud som starkast. Detta kan leda till att vi blir bättre på att se Herren i vår vardag. 

Hur fungerar det att vara ärlig mot sig själv i praktiken? I stort sätt handlar det om att lära känna sig själv allt mer. En felaktig självbild kan orsaka att vi inte ser eller erkänner vissa saker. Motsatsen är också möjlig, att vi "erkänner" saker som dåliga fast de inte är dåliga, eller att vi skuldbelägger oss själva när det inte är vårt fel. 

Den bästa boten på detta vad jag vet är, goda och ärliga vänner och andliga vägledare. De kan hjälpa oss att få en sannare bild av oss själva. 

Att vara ärlig i vår rannsakan hjälper oss att avväpna frestelser i framtiden och beväpna oss mot ondskan som vill råda i vårt inre. När vi rannsakar oss, och finner en synd vi har begått, kan orsaken till den synden bero på många anledningar. Men för att lättare finna vår svaghet inför en synd, rekommenderar jag att man tittar ärligt på ens relation till den synden med tre olika aspekter, förståndet, viljan och hjärtat. 


Ärlighet i sitt förstånd 

Vad är mitt intellekts relation till den synden jag funnit under rannsakan? Att vi faller för en synd kan bero på att vi inte intellektuellt övertygad om att det är en synd. Det kan handla om att man inte håller med Kyrkans lära men att man "låtsas göra det i alla fall". När väl frestelsen dyker upp har vi inget att försvara oss med, om tankarna inte kan ge en orsak till varför man bör göra det ena eller varför man inte bör göra det andra. Detta kommer få oss på fall. Det är hur svårt som helst att leva efter något man inte tror på eller inte håller med om innerst inne. Vid detta tillfälle bör man erkänna för sig själv att man inte håller med om det eller inte förstår varför kyrkan säger något. Därefter bör man jobba på denna front genom att styrka sitt intellekt och finna förståelse så att man med vishet och kunskap kan övermanna dessa frestelser när de dyker upp. Detta kan vi göra genom att prata med en präst eller någon annan kunnig, läs bra böcker. Man kan även maila Cofessiones (confessionesnostrae@gmail.com) eller skicka iväg en fråga till "fråga prästen".

Ärlighet i sin vilja 

Vad är min viljas relation till den synden jag funnit under rannsakan? I alla frestelser finns det något som vi vill, annars skulle det inte locka oss och därmed inte vara en frestelse. Genom att finna kärnan i frestelsen och lyfta fram detta så kan vi också se klarare om detta är något vi verkligen vill. Om vi förnekar det kommer frestelserna övermanna oss eftersom den spelar fritt på vår svaga punkt som vi låtsas inte existerar. Boten på detta tror jag är förebilder som man ser upp till och vill efterlikna. Ofta är det njutning, ära och makt som viljan drar sig till och som frestelsen säger att man kommer att få om man utför en viss synd. Genom förebilder kan vi genomskåda synden och forma vår vilja att vilja annat än detta. Vi genom skådar synden eftersom vi ser att de förebilder vi har, inte blev dessa förebilder genom synd, och därmed kan vår vilja förändras. Vem vill vara en lögnare, hädare, äktenskapsbrytare, frossare, tjuv m.m. även om han får njutning, makt och ära? Hur lycklig skulle denna person vara i sitt inre? Vem skulle inte vilja vara den ärlige, trogne, måttlige, generöse? De bästa förebilderna är helgonen, lär känna dem genom att läsa om dem och efterlikna dem. Skaffa dig helgon du står extra nära och varje gång du står inför en frestelse fråga dem vad de skulle göra och de kommer att hjälpa dig att genomskåda synden och rikta din vilja mot det goda. 

Ärlighet i sitt hjärta 

Vad är mitt hjärtas relation till den synden jag funnit under rannsakan?
De allra svåraste synderna att bli av med är de som har vårt hjärta. Våra känslor är starka och påverkar hela vår personlighet. Vi måste lära oss att verkligen vara medveten om våra känslor och inte trycka undan dem. Känslor är aldrig fel att ha men handlingar som kan medfölja känslor kan vara fel att utföra. Känslorna måste alltid erkännas och accepteras. Men vi kan påverka våra känslor till en viss grad. Ett dåligt begär kan övervinnas genom ett ännu större godare begär. Finn alltså något större, än synden, som fångar ditt hjärta och som leder till något gott tillskillnad från synden. Kyrkan har en hel skatt av skönhet i olika områden beroende på vad det är för specifik synd som har fångat hjärtat. Sök den sanna skönheten och lyckan och du kommer sluta vara förälskad i kortvariga njutningar och förgängliga ting. Lär känna Kristus och ta emot hans kärlek då kommer du inte vilja nöja dig med något lägre därefter. 

Det finns mycket mer att säga om hur man kan växa i dygd och övervinna frestelser och syndiga vanor, det får bli ett ämne för en annan artikel. Men ärlighet som vi här har talat om söker alltid sanningen som är ett steg ifrån det onda. ”Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria.” (John 8:31-32) Ärlighet leder dig till sanningen och sanningen skall göra dig fri. Rikta därför ditt förstånd till sann kunskap och vishet, rikta din vilja till sann godhet och rikta ditt hjärta till sann skönhet så kommer du bli fri!- Joseph Rizk