Regina Caeli - Himmelens DrottningRegina Cæli är den bön som bes morgon, middag och kväll i hela den katolska världen under påsktiden. Den ersätter Angelusbönen, som bes utanför påsktiden. Det är även den Maria-antifon som används under påsktiden.

Bönen lyder:
Himmelens Drottning (under påsktiden)

Himmelens drottning, o gläd dig, halleluja,
ty han, som du fick föda till jorden, halleluja,
är uppstånden, efter Skriften, halleluja,
bed nu för oss till Herren, halleluja.
V/. Gläd dig och jubla, Jungfru Maria, halleluja,
R/. ty Herren är sannerligen uppstånden, halleluja.
Låt oss bedja.
Gud, du som genom din Sons,
vår Herre Jesu Kristi uppståndelse
har glatt världen:
Vi ber dig:
låt oss, på Hans Moders, Jungfru Marias förbön,
uppnå det eviga livets glädje.
Genom samme Kristus, vår Herre.
R/. Amen.