Lär dig lyssna till Gud


Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt. - 1 Joh 2:17
Hur börjar vi ens med att söka Hans vilja? 

Om Herren kunde kvantifieras, om han kunde förutspås med säkerhet, med andra ord, om han drevs som en bankomat eller Siri, så skulle han inte vara Gud. Han leder dig inte till den närmaste snabblösning eller koffeinet för ditt andliga liv.

Vår treenige Gud är ett stort och fantastiskt mysterium. Mysterier är underbara eftersom de tråkar sällan ut en. Det är en vacker och underbar sak att Fadern gör saker på sitt eget sätt.

Så hur ska vi LYSSNA?
Jag kämpar att i bönen höra Herrens röst. När jag går igenom en särskilt svår period riktar jag mitt hjärta till honom. Vår Fader vill att du ska känna till vad han önskar för dig, därför kommer han att tala om det, men först måste du:


1. Vilja höra honom: 
Du bör rannsaka dig själv, ditt liv, dina beslut - vill jag verkligen höra vad Herren har att säga?

2. Vi måste göra denna önskan känd: 
Be och be igen. Tala om för Herren att du vill lära känna honom, och hans vilja för dig, var sedan beredd att lyssna.

3. Gör dig tillgänglig för att höra honom svara: 
Vi kan inte höra Herrens röst, eller hans svar på vår bön, om vårt liv är översvämmat av omvärldens buller. Vi måste skapa en tid varje dag till att sitta i lugn och bara lyssna.

4. Lär dig vad Jesu röst låter som: 
Herren talar till dig hela tiden, men kanske inte på det sättet du tror. Lär känna hur han talar till dig, så kommer du att höra hans röst.
"Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig; och jag kommer att ge dem evigt liv, och de skall aldrig förgås, och ingen skall rycka dem ur min hand." -  Joh 10:27-28
Lär dig att be, att lyssna och att agera i enlighet med Hans vilja.