Kan änglar känna kärlek?


Svar:
Bibeln pekar på att änglar inte bara kan känna utan även har fri vilja (Upp 12:7-12), och därmed kan välja att älska Gud eller inte, precis som oss människor. I Upp 12:11 som handlar om när Satan (som var en ängel) vänder sig mot Gud, kan vi bl.a. läsa "De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden". 

Kärleken handlar ju om att ge av sig själv (självutgivelse), och kan i änglarnas fall manifesteras när de tillber och tjänar Gud. 
"Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig"  Joh 14:20.

I 4 Mosebokens 22:a kapitel beskrivs det hur Bileam väcker Guds änglars vrede när han misshandlade en åsna. I Luk 15:10 beskriver Jesus hur änglarna gläder sig för varje syndare som omvänder sig. Och om man vill så hatar ju Satan oss människor så mycket att vi inte kan tänka oss. Den helige Augustinus talade om hat som avsaknad av kärlek. Om man håller med S:t Augustinus i detta så borde änglar även kunna känna olika grader av kärlek till den grad att den inte finns längre och då har man hamnat nere i den avgrundsliknande avsaknaden av kärlek där Satan befinner sig. Så kontentan är att änglar kan känna känslor som glädje och vrede men även kärlek och hat.