Gud ger klara svar

Det pågår en komisk kamp mellan ljus och mörker, mellan gott och ont. Det utspelas inom var och en av oss. Vi kan tillsluta eller öppna oss för ljuset.

Om du öppnar dig och tar emot Guds ljus blir Kristi ord den yttersta normen i ditt liv. Då får du del av hans säkerhet, sanning, pålitlighet. De stora livsfrågorna får i honom sitt definitiva svar. Du behöver inte mer söka eller tvivla.

Varifrån kommer jag? Du kommer från Gud, du är en frukt av hans kärlek - Var är jag på väg? Till Gud. Han har kallat dig från mörkret till sitt underbara ljus (1 Pet 2:9). Vad är min uppgift i livet? Att älska. - Vad är kärlek? Att ge sitt liv, att ge dig själv. Detta är klara och otvetydiga svar som alla kan förstå.

Vad kommer att hända med mig efter döden? Om du i ditt liv har försökt att vara ett ljusets barn kommer du efter döden att tillsammans med Jesus lysa som solen i Faderns rike (Matt 13:43). Du kommer att se Gud ansikte mot ansikte. Det blir aldrig mer natt, Herren Gud skall själv lysa över dig (Upp 22:4-5).
Livet är inte en olöslig gåta. I stället för att leva i våra ständiga frågor, kan och får vi leva i Guds svar. Det är möjligt för människan att leva i trygg och fast förvissning och klarhet. Vi vet att Guds ljus har övervunnit vårt mörker. Det enda som återstår är att ta emot det.

Broder Wilfrid Stinissen o.c.d.
Idag är Guds dag