Angelus- bönen

Angelus äger rum på morgonen klockan 6, på middagen kl 12 och på kvällen klockan 18. Den uppmanar de troende att förrätta en kort andakt till Inkarnationens ära.

Namnet "Angelus" syftar på första ordet i den latinska bönen Angelus Domini nuntiavit Mariæ, "Herrens ängel kom med bud till Maria". Bönen beds tre gånger per dag under tiden utanför påsktiden. Under påsktiden beds istället Regina Caeli. Varje söndag håller påven en offentlig Angelusbön/Regina Caelibön.

V/. Herrens ängel kom med bud till Maria
R/. och hon blev havande av den Helige Ande

Var hälsad, Maria, full av nåd,
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor,
och välsignad är din livsfrukt,
JESUS.
Heliga Maria, Guds Moder,
bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund.
Amen

V/. Se jag är Herrens tjänarinna:
R/. Må det ske med mig som du har sagt.

Var hälsad, Maria...

V/. Och Ordet blev kött
R/. och tog sin boning ibland oss.

Var hälsad, Maria...

V/. Bed för oss, heliga Guds moder
R/. att vi blir värdiga Kristi löften.

Låt oss bedja.
Herre, ingjut din nåd i våra hjärtan,
så att vi,
som genom ängelns budskap fått veta
att din Son blivit människa,
genom hans lidande och kors
når fram till uppståndelsens härlighet.
Genom samme Kristus, vår Herre.
R/. Amen.