Vågar du lida?

"Vi är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet, uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan" Rom 5:3-5
För ett par dagar sedan uppmuntrade en läkare på nyhetsmorgon unga flickor att käka hormoner för att slippa mensvärk. Inslaget lämnade tittaren med en känsla av att mens är en sjukdom som orsakar kvinnor lidande, och vi måste därför bekämpa denna onda naturliga fertilitet med preventivmedel.

Inslaget handlade egentligen om något mycket större än mensvärk. Det handlade om flykten från smärta och rädslan för att lida. Att undkomma lidande är den mest använda motiveringen till abort, aktiv dödshjälp, suicid samt ett återkommande argument mot Guds existens. För någon månad sedan hyllade många programledaren Stephen Fry som ställde Gud på den anklagades sida och fällde domen att Gud måste vara en "galning" eftersom han tillåter lidande. 


Att vilja fly från saker som gör ont är något som i grunden är biologiskt inprogrammerad i oss och har hjälpt människan att överleva i tusentals år. Vem vill ha cancer? Vem vill ha en psykisk sjukdom som depression eller ens mensvärk för den delen? Vem vill känna svältens kramper eller känna sorg? Problemet i vårt samhälle idag är att vi försöker att undkomma allt som kan uppfattas som ett lidande att vi t.o.m. har börjat fly från livet. Vi föredrar döden åt oss själva och åt andra. Hur kunde det bli så fel? När blev vi så svaga och fega? Vi har verkligen blivit extremt sorgliga varelser.


Lidande får de goda stunderna i livet att bli ännu godare. Lidande ger oss möjligheten att utveckla och stärka vårt inre liv, även när det yttre faller i bitar som aldrig kommer kunna sättas samman till en helhet igen. Det lär oss att känna empati och ömhet, men även att vara generösa och känna verklig glädje. Att helt enkelt älska på riktigt! Som kristna tror vi att vårt lidande kan bli ett medel för oss att komma närmare Gud, som själv tillät sig lida av kärlek för oss.


Vi bör inte be Gud att ta bort vår smärta, utan snarare be om styrka och mod att bära vårt kors med värdighet. 

"There was no need to be ashamed of tears, for tears bore witness that a man had the greatest of courage, the courage to suffer" - Victor Frankl
- PiPo