Vad gör man på Askonsdag?


Askonsdagen är första dagen i fastetiden. Den har fått sitt namn efter traditionen att strö välsignad aska på mässdeltagarnas huvuden för att visa på vår ånger och sorg över våra synder. Det är också ett bibliskt tecken på att vi lever idag:

Jag vände mig till Herren Gud med bön och åkallan och höll fasta i säck och aska.
- Dan 9:3
Liknande formuleringar hittar man på andra ställen i Bibeln:
En man ur Benjamins stam sprang från slagfältet till Shilo och kom fram samma dag. Han hade rivit sönder sina kläder och strött jord på huvudet. 
- 1 Sam 4:12 
När Nineves kung fick höra vad som skett steg han upp från sin tron, tog av sin mantel, svepte sig i säcktyg och satte sig i gruset. 
 - Jon 3:6
När Mordokaj fick höra vad som hade skett rev han sönder sina kläder och klädde sig i säck och aska och gick ut i staden och klagade högljutt och bittert.  
- Est 4:1 
Sedan började han anklaga de städer där han hade utfört så många underverk och förebrå dem att de inte hade omvänt sig:”Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! Ty om de underverk som har utförts hos er hade skett i Tyros och Sidon, så hade dessa städer för länge sedan omvänt sig i säck och aska. 
- Matt 11:20-21
Aska är alltså än idag ett tecken på vår ånger och sorg över våra synder. Det representerar även vår dödlighet. "...Jag dristar mig att tala till dig, Herre, jag som är jord och stoft." (1 Mos 18:27).  Vi kom till världen med ingenting och våra kroppar kommer att bli till jord och stoft efter vår död. Vi påminner oss själva om att ingen undkommer den fysiska döden och att vi ser fram emot det eviga livet. 

Att prästen tecknar ett kors i pannan utav askan är en urkyrklig tradition som står för hur Kristus märker oss vid vårt dop. Vi tillhör inte längre oss själva eller våra föräldrar, utan vi tillhör helt och fullt till Kristus. Uppenbarelseboken berättar om hur alla de utvalda kommer vara märkta med Kristi tecken:
"Och jag såg, och se: Lammet stod på berget Sion och tillsammans med Lammet etthundrafyrtiofyra tusen som hade hans namn och hans faders namn skrivet på pannan."
- Upp 14:1 
Askan som används kommer från palmbladen som användes på palmsöndagen året innan. Man behöver dessutom inte vara katolik för att få motta askan utan detta får alla som vill ha. Kommunionen däremot är bara till för de katoliker som befinner sig i nådens tillstånd.

Askonsdagen är ingen obligatorisk dag där kyrkan kräver att man deltar. Men kyrkan uppmanar starkt oss att delta då det är början på fastetiden.