The Hidden Gifts of Helping - Bokrecension

"God loves a cheerful giver  (2 Cor 9:7). Love does not allow us to hold on to our miseries" - Stephen G. Post

Jag läste nyligen ut boken "The Hidden Gifts of Helping" av Stephen G. Post. Författaren som är professor vid Chicagos Universitet har i sin bok samlat forskning som visar på att man helt enkelt mår bra av att hjälpa andra och lyckas samtidigt kombinera detta med sin kristna tro. Han skriver bl.a. 
"Suffering is inevitable in life. We never need to look for it because it is looking for us and at some point it finds us. How do we deal with it? I believe that God really does use suffering to break us down without ever truly breaking us fully, in order to encourage humility and growth. We are like seeds planted in the soil, unable to grow until the outer shell is broken by a loving power that wants us to become better."
Post lyfter även fram att om vi inte själva är givmilda och rika på kärlek kommer vi inte att bli lyckliga: 
"We can be surrounded by thousands of people who love, worship and adore us as fans or minions. but until we ourselves become active sources of generosity and giving and love, we will not be happy"
Denna bok om hjälpandets psykologi faller inom genren "självhjälp böcker" och lämnar läsaren med en hoppfull känsla att glädje finns att hitta i generösa handlingar. Enligt författaren får vi andliga, känslomässiga och fysiska vinster när vi sträcker en hjälpande hand till andra. I slutet av boken knyter han ihop säcken med att skriva “every act of giving is an act of hope.” Man lämnar boken ifrån sig redo att göra gott.