Slopa förbudet att bära kors!

Sveriges Unga Katolikers ordförande Jessica Moussa har startat en namninsamling syfte att få tolkförmedlingen Järva Tolk & Översättningsservice att slopa sitt korsförbud.

Slopa förbudet att bära kors!

Järva Tolk & Översättningsservice AB  är en konsulterande firma som Migrationsverket använder. De har nu förbjudit sina tolkar att bära kors runt halsen. Vi har tillgång till ett mail som berör allt från punktlighet till opartiskhet. Men det som fick mig att reagera är följande stycke:
”- Du ska inte ha på dig symboler (smycken typ kors) som visar religion. Det ska inte användas. Vi har fått klagomål om det.”
I Sverige har vi många rättigheter som syftar till att skydda individens rätt att uttrycka sig. Gissningsvis har många av de berörda tolkarna flytt från sina hemländer på grund av konflikter som bottnar i bristande respekt för människors övertygelser. Det kors de bär om halsen har hatats förut.
Vi måste värna om Sverige och den frihet som vi har.
Mitt kors betyder mycket för mig. Det påminner mig om mina svaga stunder, ger mig styrkan att komma upp på fötter och ger mig en känsla av gemenskap. Men först och främst så påminner korset mig om Guds närvaro i mitt liv. Korset är mycket mer än bara en symbol.
Genom att skriva på den här namninsamlingen så visar du ditt missnöje med Tolkningscentralen Järvas regler, och uppmanar Migrationsverket att reagera och ställa tydligare krav på de konsultfirmor som de samarbetar med. Dessutom är denna namninsamling en chans att visa solidaritet med de berörda korsbärande tolkarna.
#mittkors
Stort tack till alla!
Jessica Moussa, ordförande för Sveriges Unga Katoliker

Info om Järva:
\"Järva Tolk & Översättningsservice AB förmedlar idag tolk- och språktjänster på 220 språk och dialekter, till stat, kommun, myndigheter, förvaltningar samt privata företag och organisationer i hela Sverige. Under alla våra år på marknaden har vi knutit till oss ett nätverk av tolkar & översättare som idag uppgår till ca 3.300. Vår affärside är att leverera språktjänster dygnet runt, med högsta kvalitet, bästa tillgänglighet och servicenivå. Tjänsterna omfattar alltifrån översättning på olika språk, uppdrag med kontakttolk eller telefontolk.\"