Gud tröstar genom musik!

"He who sings prays twice" - Helige Augustinus

Varje måndag har jag turen att få sjunga i en gospelkör i Tensta. Det har jag gjort sen 2004 och att få sjunga till Gud genom gospel är något av det häftigaste jag har fått uppleva. I våra katolska mässor har vi många vackra sånger som sjungs på många olika språk, om det nu är på latin, engelska eller svenska. 

I min kör sjunger vi gospelsånger där vi i direkta ord sjunger till Gud. Gospeln kommer från den afro-amerikanska kulturen med historia så långt tillbaka som till 1700-talet, då dåtidens slavar kombinerade kristna hymner och böner med rytm. Gospeln användes för de som inte kunde läsa att lära sig orden för att kunna vörda och be till Gud genom sång, det blev början på en rik musikkultur som har satt sina spår i mycket av den musiken vi lyssnar på idag.

I min kör är vi få som är rent av religiösa och som praktiserar vår tro. En del har det från sina föräldrar eller som tradition från sina länder, vissa är inte alls troende men de älskar att sjunga.
Häromdagen hade vi en liten workshop (det är något som vi började med för ca 2 år sen), vi satt ner i smågrupper för att diskutera vad det är vi sjunger, för att diskutera vad texten betyder för oss. Att sjunga gospel och inte mena vad man sjunger faller alltid platt och det blir mer av en trevlig show, men that’s it. Så därför diskuterar vi texterna och sätter ord på vad dessa betyder för oss. Jag som katolik vet vad texterna betyder för mig och för mig blir det som en daglig bön utöver de böner jag ber varje dag.  Men för mina körvänner är dessa texter den enda Bibeltexter de kommer lära känna, dessa sånger blir den enda bön de kommer att be utan att egentligen vara medvetna om vad de betyder på riktigt. För dem är dessa sånger i många fall en tröst i den vardagen de lever i, det blir en tröst i alla situationer som de behöver finna en lösning på. Guds ord genom sång påverkar dem mer än vad de vet om. När vi sjunger ber jag för dessa fantastiska människor om att Guds ord ska nå deras hjärtan på riktigt.

Vi katoliker och andra kristna har fått turen att bli undervisade, vi har fått kunskapen i att kunna förstå vad Guds ord betyder i katekesen, i vår konfirmationsundervisning, i predikan på mässan, vi har fått den gåvan. Men det finns dem i vår värld som inte riktigt förstått Guds kärlek riktigt än. Och i sammanhang som i en gospelkör tex så är det viktigt med samtal för att kunna ”undervisa” dem i det som är det självklara för oss.

Något som alla kan hålla med om är att all musik till Gud om det nu är sakral, gregoriansk, högmässigt eller gospel så påverkar det oss mer än vad vi tror. Vi människor finner tröst, glädje, kärlek, förlåtelse, styrka och inspiration genom musik till Gud. Jag vet inte hur det är med er men jag har känt Guds närvaro i musik många gånger och när det har varit så har jag förstått vilka gåvor vi människor har fått från honom.

Testa att be med musik i bakgrunden om det är gospel, instrumental eller klassisk musik så kan jag med säkerhet säga att du kommer att hamna i ett meditativt tillstånd där du med hela din själ kan komma närmare Gud. Så sitt kvar en stund efter mässan och lyssna till organisten när han spelar eller be rosenkransen med gospelmusik i bakgrunden eller med soundtracket från filmen The Mission av Ennio Morricone.