Fastan - Frågor och svar

Vad är fastan?
Fastan är en tid då Katolska Kyrkan gemensamt förbereder sig inför Påskens firande. Fastan började som en 40-dagars reträtt och förberedelseperiod för de som skall konvertera på påsknatten. Numera är det en del av Kyrkans liturgiska kalender och en tid för konversion för alla. Med konversion menas att bryta med synden och vända sig mot Gud.

Är söndagar en del av fastan?
Söndagar är alltid dagar då man firar Herrens död och uppståndelse. Trots detta ingår söndagarna i fastan. Detta betyder att de är en blandning av firande (för att det är söndag) och ånger (för att det är fasta).

Betyder det att man kan fuska på söndagar?
Söndagar ingår inte i botens tid dvs. man är inte tvungen att göra bot på söndagar. Men det finns ingen anledning till att inte göra dem trots det. Kyrkan har sagt olika saker under olika tider. Så det finns inte någon enhetlig bild att gå efter här. Det säkraste är nog istället att följa sitt egna samvete om vad man bör göra.

Varför just 40 dagar och inte 23? Eller 79?
Siffran 40 är av speciell betydelse i Bibeln. Det representerar en tid av förberedelse inför något speciellt. Det regnade i 40 dagar för Noa. Dessutom stannade han på berget Sinai i 40 dagar (2 Mos 24:18). Jona gav människorna i Nineve 40 dagar för att omvända sig (Jon 3:4). Jesus, innan han påbörjade sitt offentliga framträdande, spenderade 40 dagar ute i öknen i bön och fasta (Matt 4:2). I enlighet med Bibeln så förbereder vi oss i 40 dagar inför att kunna glädjas över vår Herres Uppståndelse under påskens firande.

Varför skall man fasta?
För att Jesus själv kallar oss till att göra det. Genom att förneka oss själva något gott så påminns vi om det högsta goda som är Gud. Vi lär oss även självdisciplin och självbehärskning vilket kommer att behövas för att kunna bli heliga. Jesus fastade i öknen och kallar oss därmed att göra samma sak.

När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna, som vanställer sitt utseende för att människorna skall se att de fastar. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. - Matt 6:16
sedan hade hon levt som änka och var nu åttiofyra år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. - Luk 2:37
Fasta hjälper oss dessutom med vårt fokus när vi ber:
När de var sjuka klädde jag mig i säckväv, jag späkte mig med fastor och bad med huvudet sänkt, - Ps 35:13
Varför skall man avstå från kött?
 Detta på grund av den andliga botövning som den ger.
Under den persiske kungen Kyros tredje regeringsår hade Daniel – som hade fått namnet Belteshassar – en uppenbarelse som var sann och som varslade om stora vedermödor. Han begrundade den och fick insikt genom denna syn.Vid det tillfället hade jag, Daniel, tillbringat tre hela veckor i sorg. Jag smakade inga läckerheter, jag åt inte kött och drack inte vin, jag smorde inte in min kropp förrän de tre veckorna hade gått till ända. - Dan 10:1-3
Vi ger upp kött, vilket fortfarande är en lyxvara i många delar av världen, samt något gott som vi uppoffrar för att påminna oss om att Kristus är bättre än all mat och att vi alla behöver Honom mer än något annat i hela världen.

Varför anses inte fisk vara kött?
Detta för att fisk var de fattigas mat. De hade inte råd med kött men kunde ut och fånga fisk för att överleva.

Varför avstår folk från saker under fastan?
Vi behöver inte avstå eller ge upp något under fastan. Det vi måste göra är botgöring. Fastan är ett gyllene tillfälle för oss att bryta en dålig vana och ge detta till Herren. Detta är synder och laster som vi inte skall ta till oss igen efter fastan är över. Det är även ett tillfälle att avstå från något gott. Genom ett sådant tillfälligt offer kommer vi närmare Herren. Vi behöver finna en vettig balans mellan att avstå från något och inte helt skära bort allt gott runt omkring oss. Vi kommer att hitta vårt behov efter Gud om vi gör detta rätt.

Är det något mer som krävs för fastan?
Kyrkan ber oss att öka vår bön, vår fasta och att vi delar med oss. Man antar att vi redan gör dessa saker men att vi gör dessa tre saker desto mer.