Evolutionsteorins oförmåga att förklara det mänskliga förnuftet

Igår hamnade jag i en mycket intressant diskussion om evolutionsläran. Diskussionen var mycket
omfattande, och min ambition i detta inlägg är inte att återge den. Utan jag vill dela med mig av en annan sak som jag kom att tänka nu, rörande evolutionsläran, Charles Darwin och förnuftet.

Många (främst filosofer) har kritiserat evolutionsläran med utgångspunkt i dess oförmåga att kunna grundlägga trovärdigheten i det mänskliga förnuftet. Man menar att evolutionsläran leder till att det mänskliga förnuftet saknar trovärdighet eftersom förnuftet (enligt evolutionsläran) inte har utvecklats för att vara sanningsenligt. Förnuftet, liksom hela människans existens, finns ju endast och ytterst sett för reproduktion. Då är alltså hela syftet med förnuftets, och människans, utveckling endast reproduktion och inte sanning. (Och notis: sanningsenlighet är inte en förutsättning för reproduktion.) Alltså: om evolutionsläran är riktigt så råder tvivel kring människans förnuftighet. Är apor förnuftiga? Skulle du välja att sätta en apa i riksdagen eller ge en apa ett ansvar? "Vilken dålig liknelse," kanske du säger... Nej, det är ingen dålig liknelse i ljuset av vad jag pratar om eftersom förnuftet hos apan och människan är inte två olika saker, och har inte olika grundfattningar, även om det senare uppstått senare än det förra. Människans förnuft är apans, i en ny edition kanske, men det gemensamma i bådas förnuft (oberoende av edition) är att varken apans eller människans förnuft är sanningsenlig.

Nu till det mest intressanta! Visste ni att till och med Charles Darwin, som utvecklade den nu välkända evolutionsläran, själv tvivlade på sin egen lära med utgångspunkt i det redan, av mig, redogjorda resonemanget? I ett av sina brev från 1881, skriver han följande till en vän:
”But then with me the horrid doubt always arises whether the convictions of man’s mind, which has been developed from the mind of the lower animals, are of any value or at all trustworthy. Would any one trust in the convictions of a monkey’s mind, if there are any convictions in such a mind?”

Darwin säger att han undrar om det går att lita på människans förnuft eftersom det har utvecklats från djurens förnuft! Skulle någon lita på en apas förnuft?, frågar han. Om inte, varför ska man lita på människans?
 - Charbel R