8 februari - Bönedag mot trafficking


Påven har utropat den 8 februari till internationell bönedag mot trafficking. Det är första gången som den internationella bönedagen hålls och temat i år är ”Tänd ett ljus mot trafficking”, enligt Stockholms katolska stift.

Talitha Kum är ett internationellt nätverk mot trafficking och de har i samband med bönedagen gått ut med tre uppmaningar som var och en kan tänka på när det gäller trafficking.


  1. Bryt tystnaden och likgiltigheten inför trafficking och det moderna slaveriet.
  2. Främja en kultur som respekterar varje människas värde och värdighet.
  3. Informera om trafficking, dess utbredning och orsaker, där du befinner dig. Och be.


Anledningen till att det blev just detta datum är att man då firar helgonet Josephine Bakhitas som kidnappades av slavhandlare när hon var nio år, men efter många år blev en fri kvinna och ordenssyster.

Enligt påven är hon "ett framträdande vittne om hopp för slaveriets många offer, hon stödjer de ansträngningar hos alla de som kämpar mot detta öppna sår i dagens samhällskropp, ett gissel på Kristi egen kropp.”


Den officiella bönen för dagen:

Gud, när vi får veta att barn och vuxna blir bedragna och luras bort till okända platser för sexuellt utnyttjande, tvångsarbete eller nödsakas till organdonation, sörjer vi och vredgas över att deras värdighet och rättigheter nonchaleras genom hot, lögner och våld. Vi protesterar mot det moderna slaveriets ondska, och ber med den heliga Bakhita att denna ondska måste upphöra. Ge oss vishet och mod så att vi kan räcka en hjälpande hand till och stå upp för dem som skadas till kropp, själ och ande. Hjälp oss att påtagligt förmedla dina löften om ömsinthet och godhet till dessa våra systrar och bröder. Sänd iväg utsugarna tomhänta och gör så att de omvänder sig från denna ondska. Hjälp oss att förkunna frihetens gåva till dina barn. Amen


/Hämtat från Dagen