Varför du inte ska dricka dig berusad


Vad säger Kyrkan, och i synnerhet den syrisk-ortodoxa Kyrkan, om alkoholiserad dryck, som vin, egentligen?

Jag har på senare tid haft en del samtal och diskussioner gällande frågan fest och alkohol. Att berusning förkastas är knappast en fråga för den som läst Bibeln. Säger inte aposteln Paulus att vi ska "leva värdigt, som det hör dagen till, inte med festande och drickande." (Rom. 13:14) Och har vi glömt aposteln Paulus tydliga befallning: "Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av ande och tala till varandra med psalmer och hymner och andlig sång." (Ef. 5:18) Och har vi glömt att den välsignade aposteln Petrus, som av Kristus fick nyckeln till himmelriket, säger att "utsvävningar, liderlighet, fylleri, fester och dryckeslag," (1 Pet 3:3) hör inte till ett kristet liv! Och har vi glömt att Jesus Kristus själv, vår Gud och Herre, säger att vi ska vara på vakt så inte våra "sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap!" (Luk. 21:34)

Du kanske säger: "Ja, men självklart, man ska inte dricka för att bli packad, men man kan dricka så länge man har kontroll och inte blir full."
Låt oss undersöka den här saken. Det kommer bli en lite längre text, men jag är säker på att den intresserade kommer läsa...

(1) Först och främst bör klargöras att regler i kristendomen är inte ett självändamål! Alltså, syftet med det kristna livet är inte att hålla regler. Utan syftet med det kristna livet är att sträva efter en total förening med Gud, som innebär en fullkomlig kärlek och glädje och som varar i evighet. När vi älskar Gud då kommer vi naturligt att hålla alla regler, eftersom vi kommer att leva ut vår kärlek. Jesus Kristus har ju själv sagt: "Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud." (Joh 14:15:) Ingen kan hålla Kristus bud om inte av kärlek till Kristus. Detta visar oss alltså att det primära i kristendomen är kärleken till Gud och strävan efter föreningen med Gud.

(2) Människan har alltid sökt hitta på seder, bruk och kulturer som leder henne bort från föreningen med Gud. Och detta ser vi än idag. Därför har Kyrkan etablerat regler för att skydda vägen som leder till föreningen med Gud! Kyrkans regler vad gäller alkohol finns med andra ord för att skydda människan från att gå vilse och missa vägen som leder till föreningen med Honom!

(3) Som vi redan sett och läst säger Kristus, Paulus och Petrus att berusning av vin eller annan alkoholiserad dryck är fel, eftersom den leder bort från föreningen med Gud. Men visste ni att i Bibeln nämns att människan dels kunde offra vin (!) till Gud och att Gud tog emot denna gåva? "Du skall inte dröja att offra av din skörd av vin," (2 Mos 22:29) säger Bibeln. Det finns många sådana uppmaningar i Bibeln, och detta visar oss att vin i sig inte är ont eller ett problem. Och minns att Kristus säger att Han själv är "den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren," (Joh. 15:1) vilket visar oss att vin i sig självt är inte en ond sak. Problemet ligger inte i vinet eller i annan alkoholiserad dryck, utan i människan och människans förhållande till alkohol. Därför säger helige Johannes Guldmunnen: 

"Do not idly blurt out what comes into your head: wine is not evil, rather it is use in excess is evil." Den som dock tar den här senaste sagda informationen, och berusar sig med alkoholiserad dryck och fest har absolut hamnat på fel väg, eftersom berusning leder bort från föreningen med Gud. Den syrisk-ortodoxa kyrkorätten säger följaktligen:

"However, we do not say that they shall not drink (at all) for otherwise it would be an insult to that which has been made by the Godhead for joy, but that they shall not become intoxicated. For the Scripture has not said: 'Do not drink wine.' But what does it say? 'You shall not drink wine for drunkenness.' (Cf. Prov. 23:20; Eph. 5:18) And again: 'Thorns spring up in the hands of the drunkard.' (Cf. Prov. 26:9)

But this we do not say only concerning those how are in the clergy, but also concerning every lay Christian upon whom the name of our Lord Jesus Christ has been invoked..." (Synodicon I, VI: The order of the Apostles through Hippolytus Simon the Canaanite concerning the Ecclesiastical canons, s. 89)

Kyrkorätten förklarar även att vin användes ofta av hälsomässiga skäl och inte för berusning:
"We also use a little wine for the sake of our health and not for the drunkenness according to the commandment of the apostle to Timothy as he says: 'Drink a little wine for the sake of your stomach and you frequent ailments.' (1 Tim. 5:23)" (Synodicon I, Canons of the holy Mor Severus from the letter to Caesaria Hyptissa, s. 141)

(4) Kyrkorätten specificerar faktiskt hur mycket man ska dricka av vin, om man nu dricker vin. Anledningen till att de heliga fäderna specificerar intaget av vin är för att hjälpa den kristne att förstå hur han ska förhålla sig till det. Och notera att detta inte bara gäller den kristne lekmannen, utan även och främst ämbetsmän! Vi läser:
"Because he is weak in sickness he may drink three cups of wine in a day. If he again gets well—a monk may drink up to three cups of wine." (Synodicon I, Canon 23 of Mor Hananya, s. 240)
"The bishop, monks and presbyters are not allowed to use much wine, except the necessary three cups and those for the old and weak. He who adds more than this shall be condemned." (Synodicon I, Canon 19 of Johannan of Marde, s. 256)

Vi ser alltså att vinet fungerar främst, men inte uteslutande, som medel för dålig hälsa. Och det framgår tydligt att man aldrig får förtära mer än 3 koppar! (Och notera att en kopp varken är en flaska eller stora glas! Tänk även på en annan sak: mängden alkohol i vin är inte densamma som i starksprit. Jag ska inte gå in mer på de olika mängderna alkohol i alla olika sortera alkoholiserade drycker, men jag vet att ni förstått poängen.

(5) En sak måste tydligt klarläggas. Informationen i (3) och (4) kan omöjligt rättfärdiga den mängden alkohol som serveras på en del fester, vare sig bröllopsfester eller andra. De människor som direkt eller indirekt, medvetet eller omedvetet, lär andra motsatsen bör tänka om med följande Kristus ord i åtanke: "Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han skall räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem skall räknas som stor i himmelriket." (Matt. 5:19)

(6) Slutligen, vill jag nämna ett verk med instruktioner om det praktiska kristna livet, skrivet av den helige Klemens av Alexandria. Verket i sin helhet finns på engelska på "Newadvent". I ett kapitel, av detta verk, behandlar han just frågan om att dricka alkohol (nämligen i bok 2, kapitel 2). Där förmedlar han exakt det som redan har förmedlats ovan. Men därtill säger han att ungdomen ska hålla sig borta från alkohol, helt och hållet! Men varför ska just ungdomen hålla sig borta från alkohol? Jo, helige Klemens förklarar varför på följande sätt:

"Eftersom det inte är rätt att hälla den hetaste av alla drycker - vin - in i livets brinnande säsong, så att säga, eld på eld. Ty därmed tänds vilda impulser och brinnande lust och vanor; och ungdomar som upptänds från inifrån blir benägna att utföra onda böjelser så att skadornas tecken visas på deras kroppar, och lustens mognad kommer snabbare än när den borde.
[Den kropp som inflammeras med vin] tvingar den sårade själen att bli upphetsad och skamlösa svängningar följer i överflöd, som tvingar människan (som annars är av) korrekt beteende att överträda. Därmed överträder den annars välvilliga ungdomen anständighetens gräns. Vi måste därför, så gott vi kan, försöka släcka ungdomens impulser genom att ta bort bränslet som leder till stor fara [dvs. alkohol] och genom att hälla motgiftet mot den inflammerade kroppen..." (min översättning).

Vad är motgiftet om inte Guds sanna kärlek!
Jag hoppas, av djupet av mitt hjärta, att den här informationen tas väl emot även av dem som inte håller med. Jag hoppas, innerligt, att de som inte håller med inte omedelbart försöker argumentera emot, och skapa oändlig debatt, utan först sover över saken, ber över saken, reflektera även över texterna från Bibeln, kyrkofäderna och kyrkorätten, och rannsakar sina tankar innan de framför sina tankar.
- Charbel R