Utför allt i kärlek

I mitt jobb träffar jag i princip bara egen-företagare och idag träffade jag en mycket glad och framgångsrik företagare som bedriver hemtjänstverksamhet. Under vårt möte kom det fram att personen var ortodox och vi kom ganska snart att diskutera relationen mellan den kristna tron och företagandet eller arbetet i allmänhet. Personen berättade i sammanhanget något för mig som satte ett leende på mina läppar, glädje i mitt hjärta och hopp i min själ. Personen startade sitt företag för att en i personens familj led av en allvarlig sjukdom och personen upplevde inte att dennes familjemedlem fick ordentlig och riklig hjälp (eller "tjänst" som personen uttryckte det). Därför valde personen att starta sitt företag och arbeta med att tjäna de sjuka och gamla. "Vi bor i världen men tillhör inte den, vi arbetar i den men inte för den, utan vi arbetar för att tjäna den skapelse som är Guds skapelse och på så sätt växer vi i vår kristna tro samtidigt som vi lever i världen."

Jag kunde inte annat än att bara luta mig tillbaka, se på personen och tacka Gud i mitt hjärta för att min egen kund påminde mig om varför jag går till jobbet varje dag och sliter 8-17! Alltså: tjänsten behöver inte sluta när vi är utanför Kyrkan, utan tvärtom: den fortsätter - allt handlar om hur vi vill förstå och förhålla oss till vårt arbete.

- Charbel R