Nytt läromedel om sex utmanar RFSU


Det är nog få som har lyckats missa "Snoppen och snippan", ett barnprogram med en sjungande penis och vagina som Sveriges television har låtit framställa.  I tidskriften Signum skriver Thomas Idergard: 
Barnkanalens nu aktuella filmsnutt har motiverats som ett sätt att uppmärksamma för barn att de har könsorgan, och kritik har påståtts visa att samhället behöver diskutera detta faktum.
Om du nu här uppger en suck är det helt sunt. Den som kan det minsta om barnpsykologi vet ju att få saker torde vara mer medvetna än just detta i vissa åldrar och utvecklingsstadier. Och vad en samhällelig diskussion om våra könsorgan skulle tillföra, eller hur den konkret skulle föras, övergår nog de flestas förstånd. 
Dagen publicerade en artikel i veckan om nätverket NfS - "Nätverket för samlevnad och sexualitet" som arbetar på att presentera skolorna med ett alternativt läromedel än det RFSU idag erbjuder. I artikeln citeras Johan Sendby, ordförande för organisationen NfS:
”Organisationer som RFSU och RFSL har fått en monopolliknande ställning i både skola och samhälle, något som är olyckligt inte minst för att deras vägledning sällan återspeglar den helhetssyn på relationer – inklusive kopplingen mellan kärlek och sex – som vi menar är avgörande för ett gott sexuellt samliv [...]. Vi vill ha ett material som på ett bättre sätt tar upp de här sakerna och där det inte handlar om ett politiskt ställningstagande"
Wohoo.. det va på tiden!