Lidande


Gång på gång hör man argument om att Gud inte existerar för att vi har så mycket lidande i världen. Jag skall försöka besvara detta argument. Låt oss klargöra att det finns två olika problem här, det intellektuella och det emotionella.

Intellektuella
Vad vi måste reda ut är: Hur kan den som argumenterar om det ovanstående påståendet säga att det är ologiskt att Gud existerar eftersom en Gud som är allsmäktig och älskar alla människor tillåter lidande? Vad den som argumenterar måste göra här är att visa att det är ologiskt att en Gud existerar pga. allt lidande, vilket dem inte kan göra. De vet och förstår inte varför Gud gör som han gör. Man måste också förstå att Gud skapade människor med fri vilja, mördare har ingenting med Gud att göra och när man diskuterar om detta ämne så brukar det handla om naturkatastrofer osv.
Till kristendomens försvar: När människan sattes på jorden blev hon en del av ändligheten, det vill säga livet blev skört och var inte ämnat att vara för evigt. Dvs, jorden är bara en tillfällig plats och en plats vi sattes på pga arvsynden. Det ultimata är ett liv i paradiset med Gud. Samtidigt etablerade Gud naturlagarna som styr universum och dess existens, det innebär också att naturkatastroferna är ett resultat av naturlagarna. Arvsynden hade effekt på allt, inklusive den värld vi lever i. Mörkret föll över världen.

Emotionella
För de flesta av de icke-troende är problemet troligen ett emotionellt problem och inte intellektuellt,
de gillar helt enkelt inte en Gud som tillåter lidande och ondska. Kristendomen kan svara på detta
genom att visa det bästa exemplet vilket är Jesus. Gud visade människorna att Han bryr sig och sände sin ende son till världen för att dö för människornas synder.  Jesus har lidit med oss och visar oss att vi inte går igenom lidandet ensamma.
“Our heavenly Father understands our disappointment, suffering, pain, fear, and doubt. He is always there to encourage our hearts and help us understand that He's sufficient for all of our needs. When I accepted this as an absolute truth in my life, I found that my worrying stopped.”  
-Charles Stanley