Lev ett fullkomligt liv!


För några dagar sedan satt jag i ett sällskap och en fråga dök upp: Hur långt ska man egentligen gå i sin kristna tro? En person, i sällskapet, menade att vissa saker är han inte beredd att ändra på. "Okej, jag är inte fullkomlig, vem är!, och jag kan inte ändra vissa saker, ärligt talat!" sa han och fortsatte, "men jag älskar Gud av hela mitt hjärta och jag tror han kommer acceptera mig även om jag är medelmåttig, jani har balans mellan Gud och världen." Sen körde han klassikern: "Ge en dag till dig och världen och en dag till Gud!"

Jag svarade att om Gud accepterar honom eller inte, är mellan honom och Gud. Men samtidigt kan vi inte dölja det faktum att vi kristna inte är kallade till ett medelmåttigt kristet liv, utan till ett fullkomligt! Mitt i sin bergspredikan säger nämligen Herren Jesus Kristus: "Var fullkomliga, så som er Fader i himlen är fullkomlig." (Matt. 5:48)

Fullkomligheten här handlar självklart inte om att vi ska bli Gud, utan fullkomligheten handlar snarare om att vi genom våra gärningar, i vårt kristna praktiska liv, ska vara liksom Gud. Enklare uttryckt: Fullkomligheten handlar om att vi aldrig ska synda mer, utan handla i världen så som Kristus, vår Gud, handlade. Vi är alltså onekligen kallade till att vara fullkomliga liksom Gud är fullkomlig. Detta är en stor befallning. Kristus har mycket höga förväntningar på oss. Han vill att vi ska vara fullkomliga. Kristus kallar oss till fullkomlighet. Och lyssna vad Kristus faktiskt själv sa till den rika mannen som kom till honom och frågade hur han kan bli fullkomlig. Kristus svarade: "Om du vill bli fullkomlig, så gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig." (Matt. 19:21)

Kristus gav oss inte bara en stor befallning utan en ärofylld - att bli liksom Gud - och Han förklarade även hur vi kan bli fullkomliga. Så hur kan vi bli fullkomliga enligt Kristus? Jo, genom att sälja världen och följa Honom. När vi följer Kristus, spenderar vi tid med Honom och vi är därigenom med Honom. Och ju mer vi är med Honom desto mer blir vi lika Honom. På så sätt blir vi fullkomliga, alltså genom att sälja världen, följa och vara med Kristus. Tro nu inte att syftet med att sälja världen, som Kristus befaller, handlar om själva säljandet. Det handlar egentligen inte om säljandet utan snarare om världen. Det handlar om att lämna världen och dess bekymmer som ofta kommer förklädda i förgängliga skatter. Ge inte en så dyrbar sak som hjärtat till en så fattig sak som världens skatter. Är vi inte mer värda än knappt 80 år i en berg- och dalbana som dessutom efter en stund gör oss åksjuk? Kristus själv säger: "Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla istället skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara." (Matt. 6:19-21)
- Charbel R.