Lär känna Gud genom att älska

Emm rekommenderade för ett tag sen "The Pope App", den är riktigt bra! Man kan bl.a. läsa påvens predikningar där.

Vid en morgonmässa den 8/1 talade påven om kärlekens väg till att lära känna Gud. Han betonade att den kristna kärleken måste ge uttryck i konkreta upprepade handlingar, inte endast med ord. Det räcker inte heller att komma Gud nära genom ett utvecklat intellekt.


"Gud är kärlek! Det är bara på kärlekens väg, som du kan lära känna Gud. Förnuftig kärlek, men kärlek! Men hur kan jag älskar någon jag inte känner? Älska de i din närhet. Detta är läran om två budorden. Det viktigaste är att älska Gud, eftersom han är kärlek. Men älska även din nästa, för att nå den första måste vi klättra stegen via den andra: det vill säga, genom vår kärlek till vår nästa lär vi känna Gud, som är kärlek. Endast genom att älska förnuftigt, men att älska, kan vi nå denna kärlek.”

”Den som älskar känner Gud, den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Men det handlar inte om kärlek som i en tv-serie. Nej vi talar om att älska fast - om stark, evig kärlek, kärlek som uppenbarar sig. Konkret kärlek; kärlek i handling och inte i ord. Det krävs ett liv för att lära känna Gud, en resa, en resa i kärlek, i vetskap, en resa i kärlek till vår nästa, kärlek till dem som hatar oss, kärlek till alla."
Påven Franciskus förklarade sedan att när vi närmar oss honom med vår välgörenhet, vår bön, i eukaristin och i Guds Ord, kommer vi att finna att han redan väntar på oss och älskar oss.