Ingen ber till ett dött helgon


Finns det en biblisk grund för att be om helgonens förböner?

Absolut! Ingen ber till ett dött helgon, våra helgon lever. Och de som är med Kristus i paradiset (bland andra helgon) är mer levande än var och en av oss på jorden. Vår Gud är de levandes Gud, inte de dödas! Helgonen lever, liksom alla som är i Kristus famn i paradiset. De rättfärdigas böner är mycket mäktiga (Jakobsbrevet 5:16). Och de som är med Kristus är onekligen mycket rättfärdiga!, för att ingen oren kan vara med Kristus (Uppenbarelseboken 21:27). De som är med Kristus i paradiset är del av den himmelska Kyrkan och har alltså inte separerats från oss genom deras jordiska "död", utan de är med oss och omger oss som en stor skara vittnen (Hebréerbrevet 12:1). Dessa står inför Guds tron och ber för oss (Uppenbarelseboken 5:8) och är med oss i vår jordiska kamp i vilken vi strävar för att komma till himlen. 

Förböner som utförs av kristna som är Kyrkan behagar Gud (Timotheusbrevet 2:1-4) och dessa förböner är även något Gud har begärt från de kärleksfyllda kristna som utgör Kyrkan på jorden och himlen (Johannesevangeliet 15:17). De som är med Kristus i paradiset har stor kärlek, så hur kan de då inte be för oss! Helgonen är kristna, lever i paradiset med Kristus i den himmelska Kyrkan, och ber för oss i den jordiska Kyrkan så vi ska segra och nå den plats där de nu står segrande!
- Charbel Rizk