Hur dog Judas Iskariot?


Hur dog Judas Iskariot? Enligt Matt 27:3-9 hängde han sig men Lukas skriver i Apg 1:18-20 att han föll på sin åker som han hade köpt för blodspengarna så att buken sprack och inävlorna rann ut. Hur ska man tolka dessa två motstridiga uppgifter? 

Man kan ju tänka att det finns någon underliggande symbolism här. Matteus beskriver det ju som ett självmord och Lukas som en olycka.

Den populäraste förklaringen är att Judas hängde sig, därefter repet gick sönder och han ramlade ner på sin buk så att den sprack. Detta är som du säkert redan reagerat på smått otroligt. Andra menar att han fick hänga då ingen jude ville röra hans lik och därmed bli oren enligt judisk praxis. Han skall till slut ramlat ner på åkern (många menar att han gjorde det pga. jordbävningen tillföljd av Jesu död vilket jag antar är troligt) och liket som redan de börjat ruttna slår upp magen. Andra menar att han legat och ruttnat med gasbildningar i hans kropp. Detta skulle senare ha gjort så att hans mage exploderade och inälvorna spreds över åkern. Nu är jag inte läkare, eller någon expert på lik, men vad jag förstått så är sådan gasbildning inte alls vanlig. Skulle det i så fall gått till på ett sådant sätt får man anta att Lukas faktiskt hade skrivit detta.

Andra förklarar det med att Matteus egentligen inte beskriver hur han dog, utan det grekiska ordet som Matteus använder apanchomai, som översätts med " hängde sig " även används inom den antika grekiska litteraturen för att beskriva hur någon kväver sig, eller att man "klämmer" sig själv utav stora emotionella kval. Tänk engelskans "all chocked up" som påminner om det jag är ute efter. Då menar man att han snarare ramlade och dog.

Den tredje förklaringen menar att han klättrade upp på en stor sten och hoppade ner på en stor spetsad påle och därmed "hängde" spetsad på pålen.

Den fjärde förklaringen är att folk bara missuppfattat hela inälvshistorien. Matteus förklarar bara att Judas dog kroppsligen medan berättelsen i apostlagärningarna förklarar hur han dog andligen. För att förstå den symbolismen måste man ha kännedom om hur dåtida judar tänkte kring inälvor. Dessa var nämligen ihopkopplade med medkänsla på samma sätt som vi kopplar ihop kärlek med hjärtat. Symboliken ligger därmed i hur Judas faller från Gud och förlorar sin medkänsla på blodsåkern.

Finns säkert fler förklaringar men dessa är de jag hittar.