Hans vägar är inte dina vägar...

"Mina planer är inte era planer och era vägar inte mina vägar, säger Herren. Liksom himlen är högt över jorden, så är mina vägar högt över era vägar, mina planer högt över era planer. Liksom regn och snö faller från himlen och inte vänder tillbaka dit utan vattnar jorden, får den att grönska och bära frukt, och ger säd att så och bröd att äta, så är det med ordet som kommer från min mun: det vänder inte fruktlöst tillbaka utan gör det jag vill och utför mitt uppdrag."
- Jesaja 55:8-11

Jag vet inte hur många gånger jag har läst igenom det här textutdraget ur Jesaja. Visst är det vackert? Metaforerna sprudlar, men de behövs för att vi människor ska försöka förstå Guds löften, för de kan inte förklaras med abstrakta ord utan vi behöver konkretisera. Jag har försökt suga åt mig texten, som en svamp, så att min hjärna ska förstå att det är rätt att överlämna mitt hjärta i Guds händer. Våra hjärnor å andra sidan, vars komplexitet är så obefintlig jämfört med Guds storhet. Om min hjärna likställs med en myra, så är myrstacken Guds hjärna (och förstås inte ens det, vi kan säga universum om det låter bättre). Metaforer, fiffigt, eller hur? Men det är det här som är det viktiga, att metaforerna i Jesajas vers är inte bara likställningar, utan det är sanningar.

Hur många gånger har vi inte bett för saker som vi ”inte har fått”? Många gånger får vi vad vi ber om, men det behöver inte vara på det sättet som du tänkt dig, utan på Guds sätt. Många gånger får vi inte vad vi ber om, och det är också på Guds sätt. Det leder oss till nästa del - den här texten handlar om tro. Tror du på Gud? Inte enbart genom orden ”ja, jag tror på Gud”, utan tror du verkligen på att Hans ord, liksom regn och snö, vattnar jorden och får den att grönska? När vi går igenom svåra perioder i våra liv så är det denna text vi behöver läsa. Vi behöver tro på att Guds tankar är större än våra tankar, trots vår envishet om att vi vet vad som är bäst för oss själva. Om något inte blir som du hade tänkt dig, så finns det en annan, bättre, plan för just dig. Vårt starkaste vapen är bönen, och genom bönen kan vi be om att Gud ska hjälpa oss att förstå att Hans tankar är högre än våra tankar, och vi kan be för att vara tålmodiga nog att vänta för planernas verkställande.

Kontentan av detta är att det finns trygghet i vår tro. Känns det inte skönt att släppa bördan på dina axlar och veta att Gud alltid har en plan för dig? Så fort vi väljer att överge våra tvivel, så har vi därmed valt att tro på Gud.

Här kommer en bön som du kan be för de som tvivlar, eller som du kan be för dig själv.

Faithful God,
the strength of all who believe and the hope of those who doubt:we thank you that you call us to faith not certainty,and pray that you will remind us that you have faith in useven when our heads and hearts are full of questions.May we, who have not seen, still have faith,and so receive the fullness of Christ’s promised blessing.We ask this in the name of Jesus,who keeps coming backso that we can all poke and prod at his open woundsand no-one need be left out. Amen