Från maffialedare till helgon - Helige Moses den svarte

Häromdagen tittade jag på en mycket stark och intressant film om helgonet helige Moses den svarte. Han levde på 300 talet i Egypten, men var av etiopiskt ursprung. Jag tänker inte skriva särskilt mycket om helige Moses liv i detta inlägg, men rekommenderar att ni tittar på filmen.

Jag nämner helige Moses eftersom hans liv från en stor syndare till helgon exemplifierar vad jag vill dela med mig av i detta inlägg. Ja, precis: från syndare till helgon! Helige Moses var under sin tid vad man idag skulle kalla maffialedare. Han spred terror, var en våldsman och en del säger att han även var en mördare. Det som fascinerade mig med helige Moses liv var inte bara det faktum ATT han förvandlades från syndare till helgon, utan snarare HUR han gjorde det. Helige Moses svarar med sitt liv på frågan: Hur slutar jag göra det onda? Eller: Vad ska jag göra för att sluta synda?

Och vi svarar inte på frågan genom att säga, "jo, sluta göra det onda bara, sluta synda...," eftersom det är just det jag har problem med! Denna jobbiga situation påminner om det som aposteln Paulus skriver om i ett av sina brev när han skriver: "Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag." (Rom. 8:19) Alltså, aposteln Paulus säger att i människan finns ett allvarligt problem, nämligen oförmågan att göra det goda trots att jag vet och vill göra det goda! Jag vet att det är ondska och synd att ljuga, ändå ljuger jag. Jag vet att det är ondska och synd att lusta, ändå lustar jag. Jag vet att det är ondska och synd att hata, ändå hatar jag. Jag vet att det är ondska och synd att prata illa om folk, ändå pratar jag illa om folk. Jag vet att det är ondska och synd att begå äktenskapsbrott och otukt, ändå begår jag äktenskapsbrott och otukt! Och allt detta gör jag trots att jag vet att det är ondska och synd att göra dem och trots att jag dessutom inte vill göra dem! Så igen: Vad ska jag göra för att sluta göra det onda och synda?

Det praktiska svaret på denna frågan bygger på det teoretiska svaret. Vad betyder ondska och synd egentligen?

Kyrkans fäder är mycket tydliga med att ondska inte finns som en egen substans, dvs. som en självständig existens, utan är avsaknaden av godhet. Med andra ord: lögn är helt enkelt avsaknad av sanning, och hat är avsaknad av kärlek. Så förhåller det sig med exempelvis mörkret: mörkret är inget annat än avsaknaden av ljuset. Den här insikten är mycket viktig, och likaså implikationerna. Om det är sant att ondska är avsaknad av godhet så betyder det i förlängningen att vi lämnar ondskan endast när vi närmar oss godheten! Endast genom att springa till och mot sanningen kan vi lämna lögnen! Vi kan alltså inte lämna ondskan genom att irra runt kring den. Vi måste gå raka vägen till och mot godheten för att kunna lämna ondskan.

Vad betyder ordet "synd"? Ordet används många gånger i Nya testamentet, och det grekiska ordet för "synd" är "hamartano". Slår man upp ordet i en ordbok ser man att ordet "hamartano" betyder "to miss the mark," alltså, "att missa märket/målet." Synd handlar alltså om att i någon mening gå fel eller vilse. Helige Afrem skriver något intressant i en av sina hymner som lämpar sig att citera i detta sammanhang:
"Då Adam ännu inte fanns skapades han genom Sonen [dvs. Jesus Kristus] och när Adam syndat och gick vilse kallades han tillbaka genom honom [dvs. Jesus Kristus]." (Hymnerna om Tron, 6:16)
Helige Afrem menar alltså att när människan syndar så handlar det om att hon går vilse! Och människan som går vilse hittar tillbaka genom att Vägen kallar henne tillbaka!
Vad ska jag göra för att sluta synda? Svaret är: Det enda sättet att sluta synda är genom att vända tillbaka till Jesus Kristus. Endast genom att närma mig Godheten, lämnar jag ondskan. Det finns inget annat sätt! Jag som är tyngd av massa synder ska inte inbilla mig att jag kan sluta upp med dem genom att bråka med dem, utan jag slutar upp med dem först när jag närmat mig Godheten, Jesus Kristus. Därför säger Jesus Kristus: "Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila." (Matt 11:28)

Jag började med helige Moses och slutar med ett råd från honom till en munk som frågade honom om vad man ska göra för att sluta synda. Helige Moses svarade: "Man bör närma sig Gud och gråta inför Guds godhet så att Han kommer till ens hjälp." (Ur Ökenfädernas tänkespråk)- Charbel R