5 egenskaper som en Gudfruktig kvinna äger


Ibland låter Gud oss att komma närmare Honom genom våra vänner. Jag har en ungdomsvän som jag verkligen ser upp till och som har hjälpt mig att växa i tron bara genom sättet hon lever. Hon är en vacker kvinna som ägnar sitt liv åt Herren. Hur lyckas hon? Jo, hon äger följande 5 egenskaper:

1. Hon söker Gud först: 
Hon låter sig inte luras av världen som lovar att tillfredsställa henne, utan vet att hennes hjärta är skapad för Gud och söker därför alltid Hans vilja först:
"Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer." Matt 6:33- 34

2. Hon talar troget: med visdom, mod och godhet för att hjälpa sina medsystrar och bröder att komma Gud närmare.
Om du beter dig som en egoistisk tönt kommer hon att tala om det för dig, för hon vet att det är viktigare att själen kommer tillbaka till Gud än att vänskapsrelationen ev. tar skada. Hon älskar sina vänner på riktigt för "Vännens örfil är ärligt menad, fiendens kyssar vill bedra" Ord 5:6.

3. Hon klär sig kyskt för hon vet att sann skönhet ligger i handlingarna:
"Likaså skall kvinnornas prydnad vara anständigt, blygsamt och återhållsamt uppträdande, inte konstfulla håruppsättningar och guld eller pärlor eller dyrbara kläder, utan goda gärningar som det anstår kvinnor som vill gälla för att vara gudfruktiga." 1 Tim 2:9

4. Hon strävar efter ödmjukhet:
Hon rannsakar sig själv regelbundet för att undvika högmodets sluga grepp. Hon står därför på sin vakt mot själviskhet genom att tänka på andra mer än sig själv. 
"fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras." Fil 2:3-4. 

5. Hon tjänar Herren helhjärtat: 
Hon böjer sig inför den sanna Kungen och ger sitt liv till Honom vara sig hon är på universitet, jobbet eller bland vänner. 
"Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han skall rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig skall Fadern ära honom." Joh 12:25-26