Julhälsning från biskop Anders

Lagom till jul kom påven Franciskus apostoliska brev Evangeliets glädje (Evangelii gaudium) ut på svenska. Inledningsorden i detta brev är verkligen ett passande budskap för julen, när Gud sänder sin Son till världen för att ge oss den glädje som bara han kan ge:

"Glädjen över evangeliet fyller alla som möter Jesus både i hjärtat och i det liv de lever. De som tar emot hans erbjudande till frälsning befrias från synd, sorg, själslig tomhet och ensamhet. Med Kristus föds glädjen ständigt på nytt. I denna uppmaning vill jag uppmuntra de kristtrogna att med sin inre glädje börja på ett nytt kapitel i evangelisationen. Samtidigt vill jag visa på nya vägar för Kyrkans resa under de år som ligger framför oss" (nr 1).

När Gud blir människa i Betlehem börjar ett nytt kapitel i mänsklighetens historia. Gud kommer oss så nära som det bara går genom att själv bli människa. Han vill dela vår tillvaro, bli lik oss i allt utom synd, för att vi skall befrias från vår synd och kunna dela hans tillvaro i all evighet. Julens budskap är egentligen mycket omskakande och långt ifrån den idyll vi ibland har på näthinnan. Gud kommer till oss, men tas inte emot utan måste födas i ett smutsigt stall och hotas till livet av makthavarna från första början. Jesusbarnet delar den tragiska verklighet som många barn får dela även i dag.

Genom att bli människa identifierar Gud sig med de mest utsatta och förföljda. När vi verkligen tar till oss denna Guds barmhärtighet måste vårt hjärta fyllas med glädje och tacksamhet. Jesus vill visa oss att han är med oss i vår nöd och våra svårigheter. Vi kan känna oss övergivna av allt och alla, men han kan inte överge oss. Genom att bli människa har han visat sin solidaritet med varje människa, som inbjuds att dela hans gudomliga glädje i Jesus Kristus. Det borde också vara vår största glädje att hjälpa människor att ta emot denna glädje. I Kyrkan har vi alla kallelsen och ansvaret att dela med oss av evangeliets glädje. Julen är ett utmärkt tillfälle att göra slag i saken och sprida Guds kärlek och godhet till dem som bäst behöver detta - och oss - för att få möjlighet att ta emot detta glada budskap. Då blir också vår egen glädje sann och äkta. Delad glädje är dubbel glädje.

Till er alla vill jag önska en välsignad julhelg, där ni får ge Jesus möjlighet att glädja och styrka era hjärtan. Hoppas att många av er kan delta i helgens alla gudstjänster och så får ge Vår Herre sin tillbedjan och visa honom sin tacksamhet. I mässan får vi ta emot hans ord och styrkas av det och i sakramentet får vi ta emot hela hans verklighet och förvandlas av den. Då bli vi också i stånd att förvandla vår dagliga verklighet, så att den präglas av godhet och kärlek, medkänsla och värme. 

God Jul! +Anders Arborelius ocd