Intagna fick presenter av påven


Catholic News Agency rapporterar om brevkorrespondensen mellan påven och några intagna som sitter fängslade i Sing Sing fängelset i USA. 

Inne i krimminalvårdens kapell som heter "Lady of Hope" sitter Denis Martinez, en dömd brottsling som tjänar en 11 års dom. Martinez skickade en teckning där han ritade de tre krucifixen på Golgata som gåva till påven Franciskus, ihop med meddelanden och hälsningar från sina medfångar. Till det intagnas förvåning fick de gåvor i gengäld från den Helige Fadern, som skickade rosenkrans, välsignade kort och ett löfte om att han bad för dem. 

Martinez säger i en intervju med The New York Times
“I can’t believe one of my drawings was given to the pope, while I’m here, trapped” 
Och vidare:
 “His message is one I believe in, one of social justice. Those of us who’ve been on the floor, like I’ve been on the bottom, we know about the struggle.”
Ritningen var en idé som föranledes av en av fängelsets volontärerna, Betty Woodward. I hennes möten med fångar som deltar vid mässan och bibelstudier, talar hon ofta om Franciskus och hans kärleksbudskap. Woodward säger i intervjun: 
“They were blown away by the fact that one of the first things Pope Francis did was go to a prison and wash the feet of prisoners on Holy Thursday”
“My personal reflection on this is that Pope Francis is like a father figure to them. He is not a distant person. He is warm, understands things and talks about mercy, love and not judging. These guys devour that message.”