Älska din nästa


Att vittna om andra människors livsberättelser och dagliga svårigheter lär en ödmjukhet och tacksamhet för livet man har men framför allt: kärlek till sin nästa. Det är därför det är så viktigt att se utanför sin egen bubbla, bortom sig själv, och titta på hur andra människor har det. Först då kanske man för första gången kan ta sitt kors i livet med tacksamhet. När man verkligen reflekterar, för en stund sätter sig in i andras situation och, om än hypotetiskt, prövar att bära deras bördor så tror jag att många av korsen kommer att kännas oumbärligt tunga. Att få bära andras bördor får en att inse att vi alla är bärare av bördor men med olika lotter i livet. Om vi kunde se på vår nästa med kärlekens ögon, av medkänsla för kampen vi alla måste föra, då skulle vi snart tyda något vi inte trodde fanns där. När vi närmar oss så kommer vi snart att upptäcka att vi ser tillbaka på oss själva, din nästas ögon reflekteras ditt ansikte. Vi är alla lika, vi är alla systrar och bröder. Allt utmynnar i detta: att låta kärleken för din nästa uppta det främsta rummet i dig istället för att låta ditt ego uppta den platsen. Att älska sin nästa såsom sig själv är en Gudomlig kärlek.
/ Zakia