Vad är helighet?

Helighet består av kärlek – sade Helige Johannes Paulus II. Så kort och enkelt är definitionen av helighet. Helighet, i själva verket, är inget annat än ett mänskligt liv som betonar att vi från början är skapade till Guds avbild, till att vara hans barn.

Kristendomen är mycket enkel. Den är så enkel att alla kan förstå den. Också helighet - frukten av kristendomen - är barnsligt enkelt. Så varför finns det så mycket missförstånd och feltolkning? Hela jakten på helighet, är viljan att älska. Det är det som man egentligen vill och letar efter. Människan är skapad för att älska och att bli älskad. En sådan förståelse av helighet hör till vår djupaste natur. Avsaknaden av en sådan helighet gör oss olyckliga. 

Helighet är vanligtvis förknippat med en gigantisk ansträngning och hjältemod. Men allt har sin början hos Gud. Han försöker först att ta en människa till sig. Denna enorma insats från Gud är närvarande genom hela frälsningshistorien, och når sin topp i Getsemane och på korset. Våra ansträngningar och vår hjältemod i strävan efter helighet är ett enkelt sätt för oss att anförtro oss åt Guds verk, att låta sig finnas i hans kärlek. Innan vi tjänar Gud vill han först tjäna oss. Därför sade Jesus till Petrus medan han tvättade lärjungarnas fötter: Men om jag inte gör det så kan du inte vara min lärjunge. 

Det finns ingen annan väg till helighet än kärlekens väg. Att arbetar med sig själv, fullgöra sina skyldigheter och avhållsamhet leder inte direkt till helighet. Till helighet leder tron på Guds kärlek. Var och en av oss kan bli ett helgon, vi måste bara acceptera Guds gåvor, ta dem till fullo och med enkelhet.

De heliga är de som kommer ur det stora lidandet (Upp 7:14). Det är sant! Ett helgon är någon som lider av förtryck från olika håll: sin syndiga natur som är svag och full av stolthet och själviskhet, och ibland måste man strida, kämpa för att inte vara den som drar allt till sig själv. De heliga orkade inte mer ibland, dem blev arga, hade stunder av svaghet och missmod, men de gav aldrig upp. De reste sig varje gång för att börja på nytt, en gång till. 

Ingen av dem var fullkomlig och vi ska verkligen inte tro på alla helgonlegender, men i all sin ofullkomlighet var de ändå vittnen genom sitt sätt att leva. Vittnen om en kärlek som fyllde deras hjärtan och helgade deras liv! Några av dessa särskilt lysande människor har du kanske mött i ditt eget liv – det kan vara en gammal farmor som ständigt bad för dig, en förälder som gjorde omänskliga uppoffringar i kärlek till sitt barn eller kanske en klasskamrat som stod upp för den svage när ingen annan vågade.

Och hur är det med oss? Är du helgonmaterial? Vad tycker du? Fråga dig själv: Kan jag med min livshistoria, erfarenhet, karaktär, förmåga, talang, brister och defekter, bli ett helgon? YES, YOU CAN!! Alla kan bli ett helgon! Det finns inget annat val.

Gud ger oss alla nödvändiga förmågor och talanger för att vi ska kunna bli heliga och talar om för oss hur vi ska göra. Han säger att vi kommer att vara heliga när vi sörjer efter Gud, när vi törstar och hungrar efter rättvisa, om vi har ett rent hjärta, agerar som fredsmäklare och när vi låter oss förföljas för rättfärdighetens skull.

Var inte rädd! Se på Jesus, Maria och alla de heliga som du känner och fråga dig själv: är jag säker på att jag inte vill bli som dem? Deras liv fylldes av Guds välsignelser. Låt Gud få verka i ditt liv!