Rädda ditt äktenskap redan innan du gifter dig!


Everett Fritzthe Chastityproject har skrivit en text med tre steg till hur du kan rädda ditt äktenskap redan innan du gifter sig:

Många verkar ha fått för sig att eftersom de inte har en kallelse till prästämbetet eller ordenslivet att de per automatik är kallade till äktenskapet. Detta innebär att man tror att man ska gifta sig med hjälp av en uteslutningsmetod. Men äktenskapet är en kallelse, vilket kräver en hel del reflektion och bön innan man bör börja närma sig det.

1. Sår som du tar med dig in i äktenskapet kommer att negativt påverka er relation

Varje människa bär på känslomässiga sår. Sår kan komma från synder som du har begått i ditt liv, svåra händelser eller från dina föräldrar. Om du tar dessa sår in till ditt äktenskap kan det få negativa effekter på ditt förhållande och på dina barn. Nyligen insåg jag att jag är en person som har svårt med att acceptera skuld. Som barn lärde jag mig att man antingen kan skylla på någon annan för ett problem eller själv få skit, vilket resulterade i att jag sällan tog ansvar för när saker gick fel. Jag vill inte föra detta vidare till mina barn.

2. Kyskhet är en förutsättning för kärlek.

Ett par som saknar kyskhet kommer att möta äktenskapliga problem. Det förvånar mig hur många av mina vänner har fått för sig att äktenskapet ska vara ett botmedel för sexuell orenhet. De tror att sex med sin make/maka kommer att bota deras pornografi missbruk eller att "tänja gränserna" med sin pojkvän eller flickvän kommer inte att ha en större inverkan på deras framtida äktenskap. Den helige påven Johannes Paulus II sade: Only the chaste man and chaste woman are capable of love.

De beteenden och attityder som du har före äktenskapet kommer alltid föras över till ditt äktenskap. Sex är avsedd för ett livslångt engagemang. Att ha sex innan du gifter dig kan leda till förbittring och sår hos dig och din framtida, vilket kommer att kräva tid för läkning.

3. Gör dig redo: Äktenskapet är extremt svår.

Det finns en tendens i vår kultur att placera bördan av vårt hopp för lycka helt på axlarna av en annan person. Men Gud skapade oss för förening med honom och bara han kan fylla vår hjärta med glädje. När vi placerar vårt hopp helt på en annan ofullkomlig människa kommer vi att bli besvikna.

Äktenskap är väldigt utmanande, kanske svårare än någon annan kallelse. Två personer som är skilda från varandra har till uppgift att bli "ett" och leda varandra och sina barn till himlen. Detta ansvar kräver ständig kärlek, självuppoffring och förlåtelse. Det är inte lätt och varje äktenskap går igenom kamper som antingen leder till en splittring bland makarna eller så dör en man och hustru till sin egen vilja och blir mer heliga och enade tillsammans. Äktenskapet är en kallelse som helgar två personer och deras barn, och det kan ibland vara en smärtsam process.

Det finns ett syfte med ditt liv på jorden. Det är lugnt om du inte redan känner till ditt uppdrag, det blir tydligare med hjälp av bön. Din kallelse kräver daglig omsorg, sök Gud och låt honom vägleda ditt liv.