Överlåtelse åt Kristus


Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag ska skänka er ro (Matt 11:28). Även om vi har otaliga synder så ska vi än mer löpa fram till Honom. Det är just sådana Han kallar på. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare till omvändelse (Matt 9:13). Han menar dem som är tyngda och plågade, uppgivna av syndernas börda. Hans ständiga syssla är att trösta och uppmuntra. Man kallar Honom tröstens och barmhärtighetens Gud (2 Kor 1:3). Låt oss bara överlåta oss, bara löpa fram till Honom och inte hålla oss undan. Då lär vi känna sanningen i orden genom den erfarenheten. Och inget som finns, kan bedröva oss om vi ber en ihärdig och äkta bön.

Är det märkvärdigt att bönens makt kan lösa människors svårigheter, när den med lätthet släcker och avlägsnar syndernas natur? Om vi lyckligt ska komma igenom det här livet, måste vi lägga av oss de synder som ansätter oss, så att vi kan stå med frimodighet inför Kristi domstol. Må vi alla få del av det tillkommande goda, genom vår Herre Jesus Kristus nåd och människokärlek. Honom tillhör äran med Fadern och den heliga Anden, nu och alltid, i evigheternas evighet. Amen

Utdrag ur boken ”Den outgrundlige" av den helige Johannes Chrysostomos. Han fick även namnet Guldmunnen, och levde mellan åren 349-407 e.Kr. Den helige Johannes Chrysostomos har även skrivit en text om bröllopsfester som ni kan hitta här.