Låt Gud hjälpa dig kämpa

Många som har bestämt sig för att försöka leva med Gud märker nog ganska snart att de möter svårigheter. Svårigheterna, den andliga kampen inom en, blir som tydligast när man väl försöker (aktivt och medvetet) leva ett heligt liv, just det liv Gud har kallat oss till. Han dog för oss, så att vi kunde vinna frälsningen och bli heliga.
I Petrusbrevet 1:15-16 uppmanar Petrus oss till helighet, "... liksom Han som har kallat er är Helig, skall ni föra ett alltigenom helgat liv. Det står skrivet: Ni skall vara heliga, ty Jag är Helig" 3 Mos 11:44f.

Men vad innebär helighet? Helighet betyder bokstavligen: "Att vara avskild för Gud". Helighet kan förklaras med dessa ord: det fortlöpande verk som Gud och vi gör för att vi skall bli mer och mer fria från synden och mer lik Jesus. Gud har kallat oss för Hans barn och till att följa Honom och bli Honom lik.

När man väl bestämt sig för att bli fri från synden och bli mer lik Jesus, kommer prövningar och svårigheter att drabba en som mest. Vi får inte glömma att djävulen i allra högsta grad är verksam och ständigt kommer att kriga mot din vilja, kropp och hjärta, för att få dig glömma bort Herren. Satan behöver inte ödsla tid på människor som inte lever eller försöker leva med Herren, dessa har han redan i sin hand. Många har vandrat den vägen som du går nu, med slag och motgångar från den onde. Förtröstar du på egen kraft så kommer du att falla varje gång eftersom djävulen är starkare än dig. Det enda sättet att leva med Jesus är att alltid vara nära Honom. Den store kungen och profeten David sa, "Ty Du är min hjälp, under Dina vingars skugga jublar jag", Ps 63:8. Det är alltså HAN som skyddar dig från den ondes pilar och gör det möjligt för dig att närma dig Honom. Genom att du säger, "ja, Herre, kom in i mitt hjärta och rena mig. Jag vill bli helig för du är Helig", kommer Han att verka i dig och rena och fylla ditt hjärta med Hans ljuva och oemotståndliga Kärlek. Han kommer att göra dig Helig, värdig att kallas Hans son/dotter. Hopko säger hur vi ska klara av denna kamp med få ord men ack så kraftfulla ord:
"Be always with Christ." - Fr. Thomas Hopko (Dean of St Vladimir's Orthodox Seminary)
/ Zakia