Närma dig Gud


Under en månförmörkelse klagade månen för solen: Min kära vän, varför låter du inte dina strålar reflekteras på mig som vanligt?
Solen svarade: Gör jag inte det? Jag skiner lika klart nu som alltid. Varför åtnjuter du inte mitt ljus som vanligt?
Åh, jag förstår, sade månen, Jorden har kommit mellan oss.

Samma orsak ligger till grund för trons förmörkande. Du hindrar Guds ljus från att lysa på dig när du tillåter världen komma mellan er, d.v.s. när något annat än Gud äger ditt hjärta.
Så länge du håller dig borta från Gud och väljer andra saker i stället för att närma dig Honom, så kommer du att skapa ett avstånd till vår Herre.

Närma er Gud, och Han skall närma sig er. - Jak 4:8