En dikt till GudAtt tjäna Dig Jesus är min viljas röst,
och att höra Din stämma är min enda tröst.
Att vittna om Dig är mitt uppdrag i detta liv,
och att få möta Dig blir min lön i nästa liv.
Jesus det liv jag äger det har jag givit åt Dig,
det är ändå så litet mot allt Du gjort för mig.
Omfamna mig Herre, håll mig tätt intill Dig,
så att ingen i världen stjäl mig ifrån Dig.
Du är det dyrbaraste jag har i dessa små händer,
Du omsluter mig i Din kärlek och frid till mig sänder.
Låt mig Herre, ja låt mig gå dit bara Du och jag är,
Till ett rum i hjärtat så långt in där bara Du finns där.
Det är en plats i mig som ingen någonsin får träda in,
Det är Din boning i mig Herre, det är för att jag är Din. <3
/Zakia