Att se på porr gör dig mer narcisistisk enligt en ny studie


I en ny studie har forskare funnit en länk mellan narcissism och nätporrs tittande. Man fann att: 
  • Personer som såg på onlineporr har högre narcissistiska egenskaper än personer som aldrig har tittat på porr. 
  • Personer som tittar regelbundet på porrsajter ligger högre i narcissism än personer som har slutat med beteendet. 
  • Ju mer en person ser på onlineporr desto fler narcissistiska drag tenderar den att utveckla. 

En av studieförfattarna, Thomas Kasper, sade i en intervju med Psychology Today att porr objektifierar människokroppen och förvränger syftet med den sexuella akten: 
"My theory is that porn use is narcissistic simply because pornography itself objectifies human bodies and distorts sex and its meaning."
Vidare sade Kasper: 
"Pleasure is a good thing, but the reason for having it matters [...] Pornography is limited to just pleasure or pleasure to ourselves. When it is limited to these conditions it feeds our narcissism. 


Referens: