När döden hälsar på!

För en tid sen hade jag en dröm, det var en högst ovanlig dröm. Jag befann mig i ett rum när plötsligt en osynlig kraft tog tag i min tröja och började dra i mig. Styrkan av att någon drog i mig var stark och obehaglig men av någon anledning förstod jag att något inte stod rätt till. Jag bad den som drog i mig att stanna och berätta för mig vad den ville, kraften släppte och framför mig uppenbarade sig en man som hade soldatkläder från en annan tid. Han var lugn och han sa till mig att han blivit skickad till mig för att be mig om en enda sak; att jag skulle be för honom tre gånger. Jag blev förvånad och sa till honom att jag lovar att be för dig tre gånger, han sa tack och lämnade mig där. Strax därpå vaknade jag upp och bad en första bön för mannen i soldatkläder. Jag bad en rosenkrans för honom och jag bad i mässan för honom, tre gånger totalt.

Jag funderade länge på vad denna dröm hade för betydelse och bestämde mig för att fråga två präster för att se vad jag fick för svar. Båda prästerna gav mig liknande svar men i ett längre samtal med en av dem fick jag även detta; Gud kan ge sin tillåtelse till dig att ta emot en av de döda som befinner sig i skärselden för att be om bön. Det kan dels vara ett sätt för dig att komma närmare Gud genom att få den uppgiften, för Gud vet att du kan klara det. Gud vet vad du klarar av och inte klarar av så lita på honom. Jag blev lugnad av de svar jag fick och tackade Gud för att jag fick ta emot den döde som kom med önskan om bön. Vi uppmanas att be för dem döda i varje mässa som vi deltar i och förhoppningsvis gör alla det, men ibland ska man be för de döda lite extra, särskilt på alla döda själars dag som vi firar varje år i oktober/november. I Katolska Kyrkan katekes står det så här:
”Man måste tro att det före domen finns en reningseld för sådana synder som kan anses vara av mindre allvarligt slag. Så förkunnar han som är Sanningen själv, då han säger att den som har hädat den helige Ande inte skall få förlåtelse vare sig i denna världen eller i den kommande (Matt 12:32). I enlighet med det som sägs här kan vi förstå att vissa synder kan få förlåtelse i denna värld, men andra i den kommande. Denna lära stöder sig också på bönen för de döda som den heliga Skrift talar om: ”Därför lät han (Judas Mackabeus) bära fram detta soningsoffer för de döda, för att de skulle befrias från sina synder”(2 Mack 12:45b). Från allra äldsta tid har kyrkan hållit de dödas minne i ära och burit fram böner för dem, särskilt det eukaristiska offret, för att de skulle renas från sina synder och nå fram till det saliga skådandet av Gud.”

Någon gång kan en av de döda som befinner sig i skärselden hälsa på dig och be om bön, bli inte rädd, säg bara att du ska be och gör det, Gud vill att du gör det och därför ska du låta Guds vilja ske.

När du läst färdigt detta vill jag be om en sak och det är att be en bön för de arma själarna i skärselden. Amen