Min Gud, varför har du övergivit mig?

”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”-Mark 15:34


Jesus som dog på korset för oss och våra synders skull ställde denna fråga. Det gör vi också ibland. Människan vill ha konkreta svar och bevis på allt. Vi är så materiella. Våra sinnen begränsar oss så oerhört. Många av oss har svårt att tänka utanför ”ramen”. Vi ber till Gud när saker och ting inte går som de ska. När vi mår dåligt, känner oss ensamma eller inte finner tröst hos någon annan.

- Varför?
Jo för på något sätt blir det bättre. Många gånger får man det svar som söktes, men man glömmer så klart att tacka för det.

Varför är vi dåliga på att visa tacksamhet? Varför tackar vi inte Gud lite oftare? Det är ett tecken på uppskattning – och vem vill inte känna sig uppskattad?

Det är en självklarhet att tacka för saker som man har fått, tjänster som vänner har gjort. Lika självklart ska det vara att tacka Gud!

I fattiga och krigsdrabbade länder växer sig tron starkare än i välfärdsländer. Är det för att vi tycker att vi har allt vi behöver? Vi behöver inte be Gud om hälsa, mat för dagen och tak över huvudet. Är det verkligen allt vår Gud är till för? Vi måste helt enkelt tänka om och börja ägna en del av våra böner till att uppskatta det vi har. Det finns ingen lyckligare människa på denna jord än den som är tacksam för det allra minsta.  / Jessy