Gör mig villig!


Det finns de som har god kännedom om Bibeln och kan praktiskt taget hela utantill, men trots det inte lever i enlighet med skriften. Många av oss som skriver här på Confessiones eller läser inläggen kan ju en del om vår tro. Ändå blir vi lätt "ordets hörare, inte dess görare". Sådden faller helt enkelt bland tistlarna (se matt 13:3-9). 

För att ta mig själv som exempel, eftersom jag inte kan tala för någon annan, så brukade jag vid början av min omvändelse välja ut de utdrag ur Bibeln som "passade mig" och som jag upplevde att jag kunde leva upp till.  Med andra ord så valde jag inte Bibeln helhjärtat utan tyckte att den var för sträng och tänkte ofta "detta går ju inte att leva upp till" osv.

Det i sin tur ledde till att min väg till Gud blev krokig och jag levde inte egentligen min tro "på riktigt". En dag beslutade jag mig för att så gott jag kunde börja följa Hans bud. Gick regelbundet till mässan, bad varje dag, tog emot sakramenten - bikt, den heliga eukaristin m.m.  började fasta och läsa Bibeln. Mitt liv gjorde en 180 graders vändning. Jag förstod att det räcker inte med att bara tro, utan man måste ha VILJAN till att följa Honom. Våga själv ta stegen som leder till livet, för Jesus kommer inte tvinga en till det.

"Om värl­den ha­tar er, kom då ihåg att den har ha­tat mig före er. Om ni tillhörde värl­den skul­le värl­den äls­ka er som si­na eg­na. Men nu tillhör ni in­te värl­den, ut­an jag har kal­lat er ut ur värl­den, och därför ha­tar värl­den er" (Matt 13:3-9). 

Det är inget enkelt beslut att fatta och man får utstå ett annat till följd av det. Hur många gånger har man inte hört "Du är hjärntvättad", " "Du kan inte vara seriös, Bibeln blev ju skriven över 2000 år sen, inte kan man leva enligt den", "Du är annorlunda" eller "Konstig", tja allt möjligt. Men vi tillhör inte världen därför blir vi hånade. Det är verkligen inte lätt, men det är värt det! Och när man tänker efter så är det egentligen en välsignelse att bli retad för Hans skull.

Det är ett beslut som man kämpar med dagligen, för omvändelse är inte bara det datumet du verkligen sa JA till Jesus utan det innebär att du förnekar dig själv och tar ditt kors och följer Honom varje dag. Öppnar dig själv för en personlig relation till Gud.

Han ropar och törstar efter dig, men ser du Honom? Du vill ha Hans kärlek och tröst när du känner dig tom, men hur ofta tänker du på vad Jesus känner? På korset sade Han "Jag är törstig" - vad ger du Honom att dricka?

"Vaka och be att ni inte utsätts för prövning" (Matt 26:41).

När vi syndar sårar vi inte bara Gud utan även oss själva. Man känner sig ovärdig Hans kärlek, men Gud är nådig och barmhärtig, Han älskar oss oerhört mycket. Det gäller för oss att ständigt komma tillbaka hem, Gud stänger aldrig dörren. Vi är alla mänskliga, till och med Paulus kämpade med det: "Det jag vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag" (Rom 7:15). Det gäller att inte ge upp, till sin hjälp har man bön, fasta och bikt!

Innan jag skrev denna text bad jag till den Helige Anden att jag skriver det Gud vill.

Må Jesus öppna upp våra hjärtan så att vi helhjärtat omvänder oss och följer Honom och vilja leva i gemenskap med Honom genom den Helige Andes vägledning och hjälp. All Ära tillhör Gud. Amen!